torsdag, juni 05th, 2008 | Author: æLenn

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sier blankt nei til fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane sitt ønske om å bruke muligheten for bygging i strandsonen som et lokkemiddel i kampen for å snu flyttestrømmen.

På nettsidene til NRK Sogn og Fjordane siteres Solheim slik:
“Regjeringa ønskjer å stramme inn reglane om byggjeforbod i 100-metersbeltet, seier miljøvernminister Solheim”

…vel, vel. Jeg trodde Soria Moria definerte hva regjeringen mener. Det står det riktignok at de vil stramme inn “i områder med sterk konkurranse i strandsonen”. Men det står også “Det skal legges opp til en sterkere geografisk differensiering i retningslinjene”. Dette har i årevis vært en viktig sak for oss i Senterpartiet: At ulike deler av landet er nettopp det: Ulike. Da trenger de også ulike regler. Mens Oslofjorden og deler av det blide Sørland bygges ned er det mil på mil på mil med ubygd kystlinje i for eksempel Sogn og Fjordane. Muligheten til å bygge seg et hus ved sjøen er jo et kjempemessig fortrinn for kommunene når de skal gjøre seg attraktive for folk i etableringsfasen. Argumenter om at man hindrer allmenhetens tilgang eller forringer miljøverdier blir bare latterlige i disse tilfellene.

Jeg foreslår at Solheim tar seg et besøk hos fylkesordfører Nils R med det aller første. Statsråder har godt av å møte den virkelige verden. På veien over fjellet kan han lese Soria Moria på nytt. Det trengs tydeligvis.

Category: Ukategorisert
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

One Response

  1. hei
    jeg er på leting etter grønne arbeidsledige folk.Finnes de?
    Siden 2006 har mannen min og jeg driftet et bevaringsprosjekt for havskilpadder i tyrkia – ikke uten problemer. Omsider er vi i ferd med å skaffe oss eget gammelt pensjonat + 3 mål jord i nærheten av stranden der dyrene kjemper mot turismen. Vi planlegger å bygge et økologisk senter.
    Vi trenger folk omgående som har lyst til å være her en stund – hjelpe oss med opp-pussing, planting, bygge et biogas-anlegg tilpasset forbruket. Du/dere kan bo gratis, men må betale reise + mat selv. Den som er rik, må gjerne putte litt i driftskassa.. Takk for spalteplass
    Jeg MÅ finne noen. Er vanligvis ingen blogger, men må teste ut – og se om dette kan være et sted å finne de rette menneskene… hilsen inger