fredag, februar 13th, 2009 | Author: æLenn

Ønsker vi et samfunn der viktige budskap om samfunnets retning skal formidles på tjue sekunder, klemt inne mellom reklame for cheap calls og damebind med revolusjonerende vinger?

I desember fastslo menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg at det norske lovforbudet mot politisk tv-reklame strider mot ytringsfriheten. Dommen er ikke rettskraftig og ikke gjeldende, men TV2 har det travelt og Frp varsler at de allerede sonderer markedet.

Dommen er spesiell etter som ett av argumentene det vises til, er at tv-reklame vil gjøre det mulig for små aktører å slippe til. Unnskyld meg? Ja, det kan godt hende Pensjonistpartiet klarer å skrape sammen noen kroner til en tredvesekunder et par kvelder like før valgdagen (selv om det neppe er sannsynlig). Men hvem er det vi vil få se mest til?

Grattis, lillegutt! Hver tredje bleiepakke gratis, og nå fær valget har Frp salg på avgifter! 20% Rabatt! (Foto:Wynand Delport/www.sxc.hu)

Grattis, lillegutt! Hver tredje bleiepakke gratis, og nå før valget har Frp salg på avgifter! 20% Rabatt! (Foto:Wynand Delport/www.sxc.hu)

Jo, det er selvfølgelig de store partiene med de store pengesekkene: Ap, Frp og Høyre kommer til å dominere det politiske reklamemarkedet totalt. De små slipper kanskje til, men drukner i støyen. Det er usikkerhet om hvorvidt politisk reklame er effektiv for påvirkning, men i den grad den er det så er det rimelig åpenbart at den vil favorisere dem som allerede har muskler. Den vil gjøre de store større, og den vil gjøre det enda vanskeligere enn i dag å være et lite eller mellomstort parti.

Det er kanskje positivt for de som ønsker et fåpartisystem i Norge. Men for oss som mener det er positivt at vi har et mangfold av partier vil dette være et langt skritt i feil retning.

Så sies det at man må åpne for politisk reklame på tv fordi det allerede er lov med slik reklame på trykk, på nett og på radio. Den samme logikken (de store dominerer fordi de kan kjøpe mer plass) gjelder jo der.

Ja, den samme økonomiske logikken gjelder, men tilhengerne av politisk tv-reklame tar feil når de sier at det ikke finnes noen relevant forskjell på tv-reklame og andre former for reklame. Selv om nett-reklame har en svakt voksende betydning så finnes det massevis av forskning som viser at reklame på tv i effekt er overlegen reklame på trykk, nettreklame og radioreklame (potensielt interessant digresjon: Al Gore omtaler tv-mediets enorme kraft i sin interessante bok “The assault on reason”, hvor han blant annet drøfter demokratiets rammer i ei tid med ny teknologi. Anbefales på det sterkeste!). Tv som informasjons og underholdningskanal har også en posisjon  i befolkningen som er ganske unik.

Overføringsverdien fra ren produktreklame til politisk reklame er som sagt diskuterbar, men jeg mener altså det finnes gode grunner til å se annerledes på tv-reklame enn annen reklame.

Det kanskje viktigste argumentet i mot, er likevel dette: Hva godt fører det med seg? Er dette noe vi trenger? Hvorfor i all verden skal man åpne for en vanvittig pengebruk på noe folk ikke ønsker og som ikke vil bidra positivt til politisk debatt eller en bedring av folkestyret?

Politikken i Norge trenger ikke enda kortere, spissere og mer konfliktorienterte politiske budskap. Vi er mange som ønsker et roligere tempo, tid til mer refleksjon, til grundigere debatter.

Forenkling kan føre til fordumming. Det enkle er ikke alltid det beste.

Oppdatering: Dagbladet og andre medier melder 11. mars at regjeringen ikke vil anke dommen, men vurderer innskrenkninger i stedet for forbud. Det synes jeg er en dårlig løsning. Det vil uansett være slik at penger og korte budskap blir viktigere. Det vil ikke styrke demokratiet.

Tips til god videre lesning om temaet:

Category: politikk
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

4 Responses

 1. Du sier at politisk TV-reklame er “påvirkning” og du snakker om dens “effekt” – og at dette er noe vi må beskytte folk mot.

  Mener du også at annen politisk reklame – til tross for at den kanskje virker svakere – også da ideelt sett burde være forbudt, med tanke på beskyttelse av folket?

  Man kunne jo tenke seg at folk har vett nok til å se forskjell på demagogi og informasjon i politiske reklamer. Selvfølgelig er ikke folk perfekte, men de er kanskje ikke bare sauehoder heller?

 2. Hei Kristian – det er vel hva man i høyeste grad må kunne kalle et retorisk spørsmål? ;-)

  Jeg sier ikke at vi må “beskytte folk mot” politisk TV-reklame. Det jeg sier om reklamens effekt, er at den er omdiskutert (det vises da også av artiklene jeg linker til) – men i den grad den er effektiv vil den føre til en maktforskyving. Mitt hovedargument mot er jo at størrelsen på pengesekken vil bli viktigere, de store vil favoriseres enda mer på bekostning av de små. Jeg mener det er svært positivt for det norske demokratiet at vi har et mangfold av partier.

  For ordens skyld: Jeg ønsker selvfølgelig ikke å forby annen politisk reklame.

 3. Hei,

  Såvidt jeg kan skjønne vil det være slik med all reklame. Så langt den er effektiv vil den føre til maktforskyvning (det er jo også den intenderte effekten…). Men det gjelder ikke bare reklame på TV, det gjelder også reklame på plakater, radio, buttons osv.

  Gitt at all politisk reklame i større eller mindre grad gir maktforskyvninng, så er pengesekken allerede svært avgjørende. Vet ikke helt om jeg forstår hvorfor TV-reklame skulle endre nevneverdig på det.

  Et annet poeng kunne jo være det mer prinsippielle, at ytringsmessig er det ingen forskjell mellom TV-kanalen som informasjonskanal og andre informasjonskanaler…

  Jeg er forsåvidt helt enig i poenget med mangfold av partier…

 4. Yes, det er den intenderte effekten – men maktforskyving i demokratiet er noe ganske annet enn i markedsandelen for salg av pølser. At pengesekken allerede har betydning i folkestyret er i min verden ikke noe godt argument for å gi den enda mer å si.

  Hva som er prinsipielle standpunkt og ikke kunne vi sikkert hatt lange diskusjoner om, men det er vel en avsporing. Eller? :-)