torsdag, mars 26th, 2009 | Author: æLenn

Stiller du til valg er du forpliktet til å klargjøre for velgerne hva du mener i viktige spørsmål. Eller?

Nei til EU forbereder nå den tradisjonelle utspørringen der de kartlegger de ulike stortingskandidatenes holdninger til ulike EU- og EØS-spørsmål. Dette er noe organisasjonen har gjort også ved tidligere stortingsvalg. Svarene trykkes opp og spres til velgere i hele landet, slik at folk kan gjøre informerte valg.

Så langt alt vel. Men det som aldri slutter å forundre meg, er at vi hver gang ser kandidater som nekter å svare på spørsmålene. Også denne gangen kan det se ut til at profilerte kandidater ikke vil at velgerne skal vite hva de mener om EU og EØS. Etter §93-aksjonen i fjor var det til alt overmål stortingsrepresentanter som følte at Nei til EU drev utpressing når vi konfronterte dem med at de plutselig gikk inn for noe annet enn hva de hadde lovt før valget. Oi. Hva skal man si?

Har ikke velgerne krav på å vite hva du står for når du stiller til valg? Er det ikke noe grunnleggende udemokratisk over å nekte å svare på slike spørsmål så lenge de er respektfullt og saklig stilt?

Det skal bli spennende å høre argumentasjonen til de som eventuelt nekter.

Tags: ,
Category: politikk
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.