fredag, april 24th, 2009 | Author: æLenn

Når skal den norske ja-sida slutte å beklage seg, og slutte å unnskylde at det norske folk stemte “feil”, når de besøker sitt mekka i Brüssel?

Svein Roald Hansen, leder for Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, forteller i en replikk i Trønder-Avisa onsdag 22.4 at han mistrives med å treffe sine europeiske kolleger. Ham om det.

Lederen for unionstilhengerne bruker videre sin replikkplass til å dyrke myter og spre halvsannheter, alt for å framstille tilhengerne av norsk sjølråderett som navlebeskuende egoister. Innlegget kan ikke få stå uimotsagt.

EU flagg

Mytespredning
Mytene først. Ja-siden prøver til det kjedsommelige å tegne et bilde av at unionsmotstand er det samme som å være mot samarbeid. Hansen mener det er merkelig at Senterpartiet ikke vil stoppe Norges deltagelse i ulike programmer i EU-regi.

Dette er tom retorikk, og skuffende lite elegant til å komme fra en mangeårig Ap-stortingsrepresentant. Hansen vet utmerket godt at Senterpartiet er tilhenger av internasjonalt samarbeid, også samarbeid med unionen. Vår motstand mot norsk EU-medlemskap er ikke et nei til samarbeid. Det er et nei til å underlegge seg et politisk system som fortsatt styres av elitene, med en organisering jeg vil hevde er udemokratisk og med en ledelse som gang etter gang gjør hva som trengs for å overkjøre, ikke lytte til egen befolkning. Det siste eksempelet er Irland, som etter å ha sagt nei til den nye EU-grunnloven må “prøve igjen” for å “stemme rett”. Vi sier nei til å innlemmes i en union som fører en usolidarisk politikk mot den fattige verden, som til tross for massiv imagebygging fortsatt lar frihandel gå foran miljø. Ikke minst sier vi nei til et unionsmedlemskap som vil kneble den norske selvstendige stemmen på den internasjonale arena.

Vårt nei til unionen er et ja til bedre samarbeid – der Norge spiller en rolle, med en egen, fri stemme!

Gratispassasjer?
Så til halvsannhetene. Hansen framstiller videre Norge som “Europas gratispassasjer” som “ikke (er) villige til å ta ansvar for EU-samarbeidet, verken politisk eller økonomisk”.

Vel. Også her vet Hansen godt at Norge siden nittitallet har bidratt med milliarder av kroner til sosial og økonomisk utjevning i de minst velstående EU-landene gjennom den såkalte “EØS-kontingenten”. Men det er kanskje beleilig å ikke nevne det?

For øvrig lever Senterpartiet svært godt med at Norge ikke bidrar til å finansiere større deler av EU-byråkratiet. EU har svært dårlig kostnadsstyring, og unionens totale regnskap har ikke blitt godkjent av revisjonsretten siden vi sa nei i 94!

Jeg skjønner i og for seg at ja-siden mistrives. Det er mer enn fire år siden meningsmålingene viste noe som lignet på en unionsstemning i Norge. Siste måling var den femtiende nei-målingen på rad. Og så lenge unionstilhengerne lar mistrivselen lede dem ut i fortsatt mytespredning om nei-sida sover jeg godt om natta. Det norske folk har nemlig gjennomskuet strategien for lengst.

Denne replikken sto på trykk i Trønder-Avisa fredag 24.4.2009   Foto: sxc.hu

Category: politikk
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.