torsdag, juli 02nd, 2009 | Author: æLenn

Er en flertallsregjering en demokratisk velsignelse – eller en svekkelse og knebling av Stortinget?

Jeg synes dagens regjering styrer landet på en god måte, og håper vi får tillit og nytt flertall av folket den 14. september, helst med et enda sterkere Senterparti. Men jeg har aldri vært blant kritikerne av mindretallsregjeringer som fenomen, og min skepsis til de uheldige sidene ved en flertallsregjering er ikke svekket de siste fire årene.

893432_parliament_1

Mange har klaget over de store problemene med mindretallsregjeringer, som har  ropt etter et såkalt styringsdyktig flertall, som mener at ansvaret for politikken med mindretallsregjeringer blir så vanskelig å plassere, politikken så uoversiktlig og vanskelig å forstå, at folket ikke klarer å følge med.

Støere kurs?

Blir det støere kurs og mer oversiktlig og ryddig politikk dersom en regjering har et fast flertall i Stortinget ? Vel – så lenge det er en regjering satt sammen av flere partier mener jeg at svaret er nei.

Alle regjeringsbeslutninger vil da være kompromisser mellom partiene i regjering, resultater av drakamper mellom regjeringspartnerne. Utfallet vil variere fra sak til sak, avhengig av partienes størrelse. Så lenge det må inngås kompromisser for å få flertall vil utfallene alltid helle mot sentrum. Dette gjelder både med og uten flertallsregjering.

Bedre oversikt, ryddigere ansvar?

Ansvaret for politiske vedtak blir tydeligere med en flertallsregjering. Men det betyr ikke at det blir lettere å få oversikt og innsikt i hvorfor ting blir som de blir. Tvert i mot.

Detaljer fra interne drøftinger, forhandlinger og drakamper i regjering kan og skal ikke være offentlige. Dermed blir det vanskeligere for folk flest å følge med å hvem som egentlig har sloss for hva.

Jeg mistenker en del av de som fremmer disse argumentene for flertallsregjering for egentlig å ønske seg et topartisystem. Dem om det.

Mindre åpenhet, mindre politisk debatt

Med flertallsregjering flyttes mye politisk diskusjon fra Stortinget og inn i mer lukkede regjeringskontor. Stortinget blir en uinteressant arena, som i det daglige fungerer som en sandkasse der opposisjonen forsøker (men aldri klarer) å spenne ben på regjeringen, mens representantene for regjeringspartiene driver passiv sandpåstrøing.

De politiske debattene med nerve dukker selvsagt fortsatt opp en gang i blant – men ikke oftere enn at mange vil være enige i at Stortinget blir en kraftløs politisk arena, der symbolikk er viktigere enn substans.

All makt i denne sal?

All makt i denne sal? (Foto:Stortinget)

Maktforskyving, Storting vs regjering

Debatten om maktfordelingen i det norske demokratiet spilte en viktig historisk rolle for at vi kom dit vi er i dag. Men hvor er debatten nå? Hvorfor har det stilnet? Hvor er forsvaret for vårt direkte folkevalgte organ?

Jeg mener vi bør verne om Stortingets posisjon i det norske demokratiet. Det er Stortinget som er folkevalgt, det er de som står til ansvar for oss.

Vi bør søke å få flere og viktigere debatter i Stortinget, ikke det motsatte. Jeg har ikke mye positivt å si om Torbjørn Jaglands politiske ståsted, men jeg støtter fullt opp om hans engasjement for å gjøre Stortinget til et mer levende debattforum.

En flertallsregjering er bra for partiene som regjerer, og ingen kan klandre partier for å ønske flertall. Men det styrker ikke demokratiet.

Category: politikk
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

3 Responses

  1. Hovedproblemet her mener jeg er at det i de senere tiårene har oppstått en ukultur på Stortinget med for lite reell politisk konkurranse mellom partiene der, selv om partiene nå under valgkampen selvfølgelig prøver å gi inntrykk av at det er store forskjeller mellom dem. Det er for eksempel mange som uttaler; «jeg gidder ikke å stemme fordi det pleier å bli noenlunde den samme politikken uansett».

    Det norske demokratiet er i forvitring, og korrupsjonen øker. Hvilket parti på dagens Storting er det som tar TYDELIG tak i den problematikken? Jeg kan ikke se det. Hvis et parti hadde begynt med det så ville nok folk flest kunne se tydelige forskjeller på partigrupperinger igjen.

    Så hvis opposisjonen på Stortinget i de senere tiårene hadde vært litt mer granskende, så mener jeg det ikke hadde vært noe spesielt problem med en flertallsregjering.

  2. Godt å se reflekterte tanker. Lenge siden jeg har vært innom, flott design!

    Jeg er veldig enig i det du skriver, og som sentrumspartier tror jeg det er farlig å sitte i flertallsregjering. Satser på at dere mister flertallet og at sentrum kan samle seg.

  1. [...] er blant dem som mener Stortinget bør spille en viktigere rolle enn i dagens situasjon. Jeg har aldri vært noen fan av flertallsregjering som fenomen, og ønsker meg en nasjonalforsamling med flere og viktigere [...]