tirsdag, september 29th, 2009 | Author: æLenn

Det er naturlig at det dukker opp en del rusk i maskineriet når “Kirkevalget” for første gang ble samordnet med et stortingsvalg. Likevel er det overraskende at man snubler så til de grader i gjennomføringen.

Kritikken mot måten kirkevalget gjennomføres på har etter hvert blitt ganske massiv. Svært mange misforsto og trodde de kunne stemme pr post, noe som førte til at tusenvis av stemmer gikk rett i søpla. Det kom gjentatte meldinger om forvirrende informasjonsmateriell, og folk hadde problemer med å finne informasjon om kandidatene og deres standpunkt i viktige kirkelige spørsmål. Jeg innrømmer glatt at jeg også måtte jobbe en god del for å forstå materiellet jeg fikk tilsendt.

Valgresultatet tyder da også på at den alfabetiske rekkefølgen på uprioriterte lister har hatt innvirkning på resultatet…! Hva sier det i så fall om organiseringen av valget? Frittgående riksbrøler Frank Aarebrot sier det er grunnlag for  omvalg.

Det blir for dramatisk. Men det er åpenbart gode grunner til en svært selvkritisk evaluering.

I etterkant må jeg si at det eneste som imponerte meg med årets kirkevalg, strengt tatt var reklamevideoen som ble produsert. Den var akkurat passe pompøs og framoverlent for min smak (du kan se den nederst i denne bloggteksten).

Men hva om man hadde brukt noen av millionene fra reklamefilmen på å utforme lettforståelig informasjon, på å skape debatt og formidle noe om kandidatenes standpunkter?

Jeg tror det kunne avslørt at engasjementet for folkekirken er større enn årets labre valgdeltagelse tyder på.

Category: politikk
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

2 Responses

  1. 1
    Edevard August 
    tirsdag, 13. oktober 2009

    Vi går ut i fra at hr. Fuglum stemte ved (kirke)valget…?

  2. Hr. Fuglum måtte forhåndsstemme i en annen kommune enn der han er bostedsregistrert, og fikk dermed problemer med å avgi sin stemme i Kirkevalget.

    Faktisk er dette enda et godt eksempel på litt haltende informasjon: I materiellet jeg mottok sto det ingenting annet enn at det er mulig å forhåndsstemme ved kirkevalget men at du måtte ringe et telefonnummer for mer informasjon. Det hever terskelen veldig for mange.