torsdag, oktober 08th, 2009 | Author: æLenn

Forbrukerne vil merke mindre til en utjevning av nettleia nå som strømprisene er så pass lave.

I Norge har vi lenge levd med en stor urettferdighet i at prisforskjellene på nettleien har vært store. For å si det tabloid: De som bor lengst vekk fra kraftverkene betaler mindre for å få levert strømmen til huset sitt enn de som har kraftverket i nabolaget (og som i en del tilfeller også har måttet bære byrden med betydelige naturinngrep i sitt nærmiljø). Dagens system for nettleia har også vært et hinder for utbygging av vindkraftprosjekter.

Foto: Lars Sundström, sxc.hu

Foto: Lars Sundström, sxc.hu

Senterpartiet har derfor jobbet lenge med å innføre en utjevning av nettleia slik at det blir lik pris på å få levert strøm i hele landet. Skritt for skritt har vi nærmet oss målet, og i Soria Moria 2 står det da også at regjeringen vil “at nettleien for strøm skal utjevnes over hele landet. Dette kan enten skje ved en ordning med felles nettariff eller ved at de statlige tilskuddene som i dag finnes trappes opp.”

at nettleien for strøm skal utjevnes over hele landet. Dette kan enten skje ved
en ordning med felles nettariff eller ved at de statlige tilskuddene som i dag
finnes trappes opp.

Det har tatt lang tid å bygge flertall for dette. Større partier enn oss er visstnok livredde for at folk i tettbygde strøk må betale noen øre ekstra for kilowatten – eller at statens kostnader skal vokse for mye.

Jeg tror folk er villige til å betale, men hvis Jens og hans kumpaner fortsatt nærer denne frykten bør de vite å smi mens jernet er varmt; Dagsrevyen meldte i kveld om at vannmagasinene er 90% fulle. El-forbruket har gått ned. Blant annet derfor er strømprisen det halve av samme tid i fjor, og vil holde seg lav en god stund framover. Noen øre ekstra på kilowatten vil merkes lite nå som strømmen er billig, og vil holde seg billig framover.

Til Jens eller hvem det nå skulle være som holder igjen: Nå har du sjansen. Grip den. Få opp farta – lik nettleie nå!

Category: politikk
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.