Archive for the Category » politikk «

fredag, juni 05th, 2009 | Author: æLenn

Er NRK kjerringa mot strømmen når de satser på grundigere nyhetsdekning?

Mange ulike medier melder i dag at NRK fra 2010 vi trappe opp satsingen på nyheter og blant annet utvide Dagsrevyen med 15 minutter.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas kommer på kveldens nyhetssending med en spennende programerklæring (fritt sitert slik mitt distre hode husker det):

I en tid der alle oppdateres på nyheter fortløpende gjennom hele dagen, skal Dagsrevyen fra årsskiftet bruke mer tid på færre saker og dekke behovet for sammenheng, bakgrunn og fordypning.

Dette er svært lovende takter fra allmenkringkasteren, og helt i tråd med den spesielle funksjonen som NRK skal fylle. 

Noen satser der andre kutter. Er det rart jeg er glad i NRK?

Noen satser der andre kutter. ♥NRK♥

Jeg frustreres daglig over hvor overfladisk media er blitt. De som kjenner meg, vet at jeg som politiker oftere har vært irritert av at journalister ikke stiller kritiske oppfølgingsspørsmål til saker enn at de spør for mye. 

Media spiller en svært viktig rolle i det norske demokratiet, men mediefolk liker å framstille seg som mer objektive og uskyldsrene enn de faktisk er. Min erfaring er at det er få yrkesgrupper som er så lite interessert i selvkritikk som journalister. Samtidig  treffer jeg jevnlig politiske journalister og kommentatorer som hevder de også er frustrert over korte formater, liten tid og krav til overforenkling.

Kan NRKs nye planer være et svar på dette? I så fall er det gode nyheter for folkestyret i Norge.

Category: politikk  | Tags: , , ,  | One Comment
tirsdag, mai 19th, 2009 | Author: æLenn

Hvis dugnadsdeltagelse er målet på integrering – hva sier det om kara i nabolaget mitt?

Det sies at Dugnad er et særnorsk (eller særnordisk) uttrykk, et språklig symbol på fellesskapstanken, på det sosialdemokratiske mønstersamfunn der vi løfter i flokk. Jan Bøhler lanserte for en tid tilbake en rekke tiltak for å bedre integreringen. Jeg tror mye av det han sa har noe for seg  - men mest oppmerksomhet fikk utspillet der han krevde at innvandrere må begynne å delta på dugnader. I følge Bøhler er det et hinder for integreringen at innvandrere skofter unna for eksempel våroppryddinga i borettslagene i Groruddalen. Mange er nok enige i et sånt utsagn.

Nå har det seg slik at jeg for tiden bor i Bøhlers nabolag, og forrige uke var det duket for vår årlige vårdugnad. Vi har sett det mange ganger før, og så det igjen i år: Innvandrernaboene våre er flinke til å møte opp og delta. Faktisk mye flinkere enn vi inngrodd norske beboere…

Mens jeg og Ali rydder plena med rive, sitter Johnny på femti på verandaen og ser på – og tar seg en pils…!

Siden Bøhlers utspill har jeg tenkt litt på hvordan jeg skal tolke utsagnet hans. Jeg har konkludert med følgende alternativer:

  1. Det er enorme forskjeller fra borettslag til borettslag i Groruddalen (jeg bor altså i et nabolag til Bøhlers Haugenstua). Hos Bøhler er det annerledes enn hos oss.
  2. Bøhler har vært så opptatt av mediearbeid og stortingsmøter de siste årene at han selv ikke har deltatt på dugnad, og derfor tror at det fortsatt er slik det (kanskje?) var før. (Var det slik før? At innvandrere ikke deltok på dugnad?)
  3. Bøhler og Ap er stressa fordi målinger viser at mange (tidligere?) arbeiderpartivelgere har sterke sympatier for Frp. Løsningen er billige utspill med “krav” som ingen er uenig i, basert på delvis feilaktige fordommer.

Jeg vet jammen ikke hvilket av alternativene jeg skal tro på. Sånn bortsett fra at det siste selvfølgelig ikke er aktuelt. Arbeiderpartiet driver jo ikke med den slags. Skulle tatt seg ut.

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
onsdag, mai 13th, 2009 | Author: æLenn

Våpendepot er et feilslått tiltak for å hindre skuddvåpendrap i nære relasjoner.

I etterkant av de tragiske drapene på Nesøya har stiftelsen Alternativ til vold (ATV) gått ut og foreslått at det innføres nye og svært strenge restriksjoner på eierskap til jaktvåpen. Organisasjonen mener eiere av jaktvåpen skal levere dem inn til et lager utenom jaktsesongen.

Dette er i mine øyne et klassisk eksempel på forslag som er godt ment, men som er både praktisk lite gjennomtenkte og prinsipielt problematiske.

Praktisk vanskelig
Det praktiske først. Alternativ til vold kan neppe ha særlig innsikt i hvordan aktive jegere lever og hva aktiv bruk av våpen innebærer. For aktive jegere er det nesten alltid sesong på ett eller annet vilt. Under og mellom jaktperiodene driver man både trenings- og konkurranseskyting (noe som blant annet er viktig for å vedlikeholde skytteregenskapene og dermed sikre seg mot skadeskyting). Våpen skal også vedlikeholdes og stelles mellom bruksperiodene.

Sauer 200STR, en av de vanligste konkurranseriflene i Norge

Sauer 200STR, en av de vanligste konkurranseriflene i Norge

Prinsipielt problematisk
Så det prinsipielle. I følge SSB betaler om lag 190 000 nordmenn jegeravgift hvert år, og Det frivillige skyttervesen (DFS) organiserer 160 000 aktive sportsskyttere. Jakt og konkurranseskyting er med andre ord viktig for store grupper av innbyggerne i landet vårt. En talsmann for politidirektoratet sier ATVs forslag “langt på vei (er) et forbud” mot å eie våpen. La meg legge til: Et forbud som vil være et betydelig inngrep i livet til svært mange. Med andre ord et drastisk inngrep.

Forebygging av drap kan være en god grunn til drastiske inngrep, men da skal man være sikker på at det vil ha en effekt og at sammenhengen er sterk nok til at inngrepet kan forsvares. Finnes det statistikk som viser at jegere og deres jaktvåpen er spesielt “utsatt” for den typen familietragedier som drapene på Nesøya? Jeg kan ikke huske å ha hørt noe slikt. Jeg tror heller ikke et våpenregime som ATV skisserer vil ha noen markant effekt i å redusere antallet drap med skytevåpen. Som Norges jeger- og fiskeforbund påpeker i dag, vil man fortsatt kunne gå til depotet og hente ut våpenet sitt dersom man har en plan om å skyte noen. Vi vet også at det er alt for enkelt å skaffe seg illegale våpen.

Resultatet av forslaget vil i mine øyne bli at det blir svært vanskelig å utøve jakt- og sportsskyting i landet vårt, uten at målet om å forebygge drap med skytevåpen nås.

ATVs forslag må derfor legges dødt.

Jeg mener man heller bør se på andre forebyggende tiltak. Kriminolog Vibeke Ottesens forslag om krisesenter for menn er en interessant tanke, selv om jeg har problemer med å se for meg at menn på sammenbruddets rand oppsøker en slik institusjon for å få hjelp.

Tror du ATVs forslag om våpenlager vil virke forbyggende? Og tror du menn vil benytte seg av egne krisesenter?

( Omtale av saken i media: Dagsavisen, DB1, DB2, VG1, TV2, )

Category: politikk  | Tags: ,  | One Comment
tirsdag, mai 12th, 2009 | Author: æLenn

Før helgen blogget jeg og spurte om hvilken retning vårt søsterparti, Centerpartiet, ville ta på sitt landsmøte. Hva skal vi si nå som “stämman” er over?

c_loggaI følge et blogginlegg av “øst-trønderen“ Håkan Larsson har Centern fortsatt høyt fokus på miljø og næringsdrivende. Dette er som forventet, men det som er en god nyhet i mine øyne er at partiet i følge Håkan løfter fram landsbygdspespektivet tydeligere enn på lenge. Jeg tror dette vil være viktig for partiet. Det trenger ikke være noen motsetning mellom å ivareta distriktenes interesser og satse hardt på fortsatt vekst i byene.

Når landsmøtet i tillegg avviste omkamp om Euroen ser det ut til at det ble gjort mange kloke valg. Jeg kan ikke med min beste vilje se at Sverige skulle ha noe å tjene på å bytte valuta nå.

Kommentator i Svenska Dagbladet, Sanna Rayman, skriver i dag at “Centern sysslar inte med stordriftsideologi“. Det er så hjertet banker litt ekstra hardt. Kanskje har vi ikke sklidd så langt fra hverandre likevel, på hver vår side av kjølen?

Category: politikk  | Tags: , ,  | One Comment
lørdag, mai 09th, 2009 | Author: æLenn

Ja-siden i Arbeiderpartiet fornekter seg ikke. Den gryende debatten om unionsmedlemskap på Island skaper da noen overskrifter også her hjemme. I dag kan vi lese i VG at Ap-topper nekter å stenge døren for EU.

Ja-folkene krever at en eventuell ny rød-grønn regjering ikke skal ha en formulering om at EU-medlemskap er uaktuelt i sin regjeringserklæring. Døren på gløtt for unionen, altså.

Det er ikke overraskende at Ap-mannen Svein Roald Hansen, som er leder for Europabevegelsen, er ivrig etter å kunne starte en debatt om norsk innlemmelse i unionen. Det er desto mer oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiets nye partisekretær, Raymond Johansen, er blant dem som mener at Ap må “ha handlefrihet i forhold til å søke om medlemskap”.

Jeg spør meg selv: Ønsker Johansen en ny regjering eller gjør han det ikke? Mener han alvor når han antyder at det skal være mulig å få med seg Sp på en endring av denne formuleringen? Har Ap virkelig fått en partisekretær med så til de grader begrenset politisk gangsyn?

Senterpartiet er garantisten for at en ny rødgrønn regjering ikke vil åpne for medlemskap. Johansen og Ap må velge. Regjering eller EU.

Category: politikk  | Tags: ,  | 2 Comments
torsdag, mai 07th, 2009 | Author: æLenn

Veivalg er blant de viktigste diskusjonene for et politisk parti. Kommer det en debatt om Centerns retning denne helgen?

I dag samles 521 delegater i Örebro, til åpningen av Centerpartiet sitt “stämma” (landsmøte). For oss som er opptatt av Norden er det spennende å følge med på den politiske utviklingen i nabolandene, og for en senterpartist er det selvfølgelig ekstra interessant å se hva som skjer i vårt søsterparti i øst.

Centern har under Maud Olofssons ledelse tatt lange skritt til høyre. Centerns Ungdomsförbund har presset på for denne utviklingen, og mitt mitt inntrykk er at intensiteten i presset nådde en topp da Fredrick Federley tok over som leder for CUF. Jeg hadde mange interessante fighter med CUFerne på møter i Nordiska Centerungdomens Förbund i den tiden jeg var leder for Senterungdommen (det gikk faktisk så langt at den mildt pr-kåte Fredrick i forkant av Senterpartiets landsmøte i 2005 skrev en kronikk i Nationen der han anbefalte senterpartister  å stemme det norske Venstre dersom ikke Sp gikk til høyre..!).

Jeg mener det norske Senterpartiet kan lære noe av hvordan Centern har løftet fram de liberale elementene i sin ideologi. Jeg tror det ligger et vekstpotensiale for oss i å gjøre noe av det samme. Dette er en viktig arv vi har med oss helt fra partistiftelsen.

Men vi bør på ingen måte kopiere alt svenskene har gjort. Centern har nemlig i tillegg  beveget seg langt til høyre langs den tradisjonelle økonomiske høyre-venstre-aksen. De har inntatt en holdning til arbeidsmarkedspolitikk som i mine øyne til tider er usosial. Samtidig har de vært så besatt av målet om vekst i storbyene at de har nedtonet det tradisjonelle forsvaret for landsbygda og regionene, ikke bare i kommunikasjon men også i praktisk politikk. Jeg får tilbakemeldinger fra frustrerte Centerpartister på den svenske bygda som mener partiledelsen deres ikke lenger vil stå på for dem når det drar seg til.

Jeg vil hevde Centern nesten har forlatt sentrum i svensk politikk. I den minste har de plassert seg ytterst til høyre i sentrum. Der ligger ingen framtid for det norske Senterpartiet.

Interessant nok hevder en rekke Centerpartister at det har vært lite debatt om retningsskiftet. Börje Hörnlund, tidligere arbeidsmarkedsminister, kommer med et usedvanlig kraftig angrep på partiledelsen i en debattartikkel i Dagens Nyheter i dag. 

Vil det bli en debatt om retning på Centerns stämma? Diskusjon blir det sikkert. Men det skal nok mye til for at Centern endrer den kursen partiledelsen med Maud Olofsson i spissen har satt. Ledelsen ser ut til å ha godt grep om styringen av partiet.

Så langt har Centern klart å holde på mange av kjernetroppene til tross for linjeskiftet. Det blir svært spennende å se om de henger med også i de kommende valgene. Jeg har mine tvil.

lørdag, april 25th, 2009 | Author: æLenn

Har Lars Sponheim tatt ex.phil.?

Det er noen år siden jeg gjennomførte ex.phil. og koste meg med å benekte konsekventen og latterliggjøre antesedenten eller hva det nå handla om. Men i går fikk jeg litt flashback. La oss sette opp Sponheims demokratilogikk litt etter formen vi brukte på ex.phil.:

  • partiet Venstre har tro på lokaldemokratiet.
  • partiet Venstre er mot sentralstyring.
  • derfor vil partiet Venstre styrke lokaldemokratiet gjennom sentral tvangssammenslåing av kommuner.

:-) Definitivt logisk holdbart (og før dere akademiske kverulanter rekker å kjefte på meg for at dette er gjort feil og jaddijaddi: Ja. Dette er satt opp sånn helt bevisst. Det er et forsøk på forenkling (og forvrenging?) for moro skyld. Noen av oss synes sånt er morsomt.)

Tror man på det lokale vettet, eller gjør man ikke? Selektiv tro?

Det er jo noget pikant at Venstres mest populære ordfører, Reidar Lindseth fra Flatanger (Namdaling, sjølsagt), sjøl advarer sterkt mot partiledelsens kjør for å slå sammen kommuner.

Venstre har tidligere en stolt historie i å kjempe mot sentralstyring og embedsmannsvelde. Aner vi en forskyving der partiledelsen i maktapparatet i Oslo har mistet dette perspektivet? Er partiets egen periferi i ferd med å bli skjøvet ut i kulden?

(Oppdatert: I følge TV2 vaker Venstre nå under sperregrensa. Det blir spennende å se om økt oppmerksomhet i forbindelse med landsmøtet løfter dem på målingene de kommende ukene. Ofte ser vi slike utslag for alle partier.)

fredag, april 24th, 2009 | Author: æLenn

Når skal den norske ja-sida slutte å beklage seg, og slutte å unnskylde at det norske folk stemte “feil”, når de besøker sitt mekka i Brüssel?

Svein Roald Hansen, leder for Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, forteller i en replikk i Trønder-Avisa onsdag 22.4 at han mistrives med å treffe sine europeiske kolleger. Ham om det.

Lederen for unionstilhengerne bruker videre sin replikkplass til å dyrke myter og spre halvsannheter, alt for å framstille tilhengerne av norsk sjølråderett som navlebeskuende egoister. Innlegget kan ikke få stå uimotsagt.

EU flagg

Mytespredning
Mytene først. Ja-siden prøver til det kjedsommelige å tegne et bilde av at unionsmotstand er det samme som å være mot samarbeid. Hansen mener det er merkelig at Senterpartiet ikke vil stoppe Norges deltagelse i ulike programmer i EU-regi.

Dette er tom retorikk, og skuffende lite elegant til å komme fra en mangeårig Ap-stortingsrepresentant. Hansen vet utmerket godt at Senterpartiet er tilhenger av internasjonalt samarbeid, også samarbeid med unionen. Vår motstand mot norsk EU-medlemskap er ikke et nei til samarbeid. Det er et nei til å underlegge seg et politisk system som fortsatt styres av elitene, med en organisering jeg vil hevde er udemokratisk og med en ledelse som gang etter gang gjør hva som trengs for å overkjøre, ikke lytte til egen befolkning. Det siste eksempelet er Irland, som etter å ha sagt nei til den nye EU-grunnloven må “prøve igjen” for å “stemme rett”. Vi sier nei til å innlemmes i en union som fører en usolidarisk politikk mot den fattige verden, som til tross for massiv imagebygging fortsatt lar frihandel gå foran miljø. Ikke minst sier vi nei til et unionsmedlemskap som vil kneble den norske selvstendige stemmen på den internasjonale arena.

Vårt nei til unionen er et ja til bedre samarbeid – der Norge spiller en rolle, med en egen, fri stemme!

Gratispassasjer?
Så til halvsannhetene. Hansen framstiller videre Norge som “Europas gratispassasjer” som “ikke (er) villige til å ta ansvar for EU-samarbeidet, verken politisk eller økonomisk”.

Vel. Også her vet Hansen godt at Norge siden nittitallet har bidratt med milliarder av kroner til sosial og økonomisk utjevning i de minst velstående EU-landene gjennom den såkalte “EØS-kontingenten”. Men det er kanskje beleilig å ikke nevne det?

For øvrig lever Senterpartiet svært godt med at Norge ikke bidrar til å finansiere større deler av EU-byråkratiet. EU har svært dårlig kostnadsstyring, og unionens totale regnskap har ikke blitt godkjent av revisjonsretten siden vi sa nei i 94!

Jeg skjønner i og for seg at ja-siden mistrives. Det er mer enn fire år siden meningsmålingene viste noe som lignet på en unionsstemning i Norge. Siste måling var den femtiende nei-målingen på rad. Og så lenge unionstilhengerne lar mistrivselen lede dem ut i fortsatt mytespredning om nei-sida sover jeg godt om natta. Det norske folk har nemlig gjennomskuet strategien for lengst.

Denne replikken sto på trykk i Trønder-Avisa fredag 24.4.2009   Foto: sxc.hu

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
mandag, mars 30th, 2009 | Author: æLenn

Nettdebatten øker i kvalitet, og blir stadig mer lokal. Det er en styrke for demokratiet.

Er nettdebatter en digital dassvegg, der det er fritt fram for anonym pøbel å spre sjikane og usaklige mishagsytringer? Eller er de framtidas politiske arena, det nye torget der meninger brytes og debatten blir stadig mer opplyst? Per i dag finner vi litt av alt, og svaret ligger nok midt i mellom.

Diskusjonen om diskusjonen – debatten om nettdebatter – har pågått helt siden nettets barndom (begrep som flamewars var kjent for mange av oss lenge før mor fikk seg e-postadresse, for å si det sånn). Mange seriøse debattanter har for lengst gitt opp å diskutere på nett. Kvaliteten blir for lav, tonen utrivelig og respektløs, støyen tar totalt overhånd.

keyboardJeg synes imidlertid at det har skjedd svært spennende ting med nettdebatter som fenomen i Norge bare det siste året. Det utvikles stadig nye tekniske løsninger som bidrar til å øke kvaliteten på debattene – og til å gjøre dem mer lokale.

Nettdebatt skiller seg fra andre debattformer på flere måter, men særlig muligheten for anonymitet ser ut til å senke terskelen for folkeskikk. Flere debattforum forutsetter nå at du opptrer under fullt navn, eller de gir ulike former for kreditt til de som sier mer om seg selv (for eksempel kan innlegg av anonyme nedprioriteres i sortering, til fordel for de som gir seg selv til kjenne).

Dette, sammen med ulike former for aktiv røkting/sensur av debatter, har økt saklighetsnivået i en del debatter på en slik måte at jeg stadig oftere faktisk gidder å lese en og annen nettavisdebatt. For ett år siden skjedde det nesten aldri.

Som svoren desentralist synes jeg imidlertid noe av det aller mest spennende er at nettdebatten endelig kan stå overfor et gjennombrudd når det gjelder å bli lokal. Flere  lokalmedier har i årevis hatt ulike former for debattløsninger på nettsidene sine. De fleste av disse har i mine øyne endt opp som sandkasser for spesielt interesserte. Men med framveksten av blant annet Origo, som på en brukervennlig måte lar far kommentere nyheter fra lokalavisa, er spennende ting på gang! At debattene samtidig løftes til å gå på tvers av ulike medier hjelper også.

Alle som kjenner meg vet at jeg er en nerd (starta karrieren på en fantastisk C64 med 1541-II diskettstasjon – jada, den nostalgiske generasjonen der), men jeg har samtidig hatt en nøktern innstilling når det gjelder internetts betydning for politikk og samfunnsdebatt. Jeg tror mange har overvurdert nettets betydning for norsk politikk. Selv om alle partiene nå hals over hode kaster seg på bølgen med sosiale medier, og nettavisene helt sikkert kommer med kåringer av partienes tiltedeværelse på nett, så tror jeg ikke dette vil bety mye for årest stortingsvalg når det kommer til stykket.

Per i dag tror jeg det største potensialet for norske partier på nett ligger i å mobilisere og organisere allerede frelste, og ikke i å nå ut til mange nye velgere.

Men viktigheten øker for hvert år. Kanskje blir lokalvalget 2011 det første valget der nettdebatter faktisk betyr noe for lokalpolitikken?

Anbefalt videre lesning til slutt:

Dette debattmøtet med tittelen “Hvordan hever vi kvaliteten på nettdebatten” tegner til å bli spennende (jeg håper på anledning til å delta selv).

Anders Brenna har en strålende kommentar under tittelen “Nettdebatten er samfunnsdebatten“, Heidi Nordby Lunde kommenterer blant annet nettdebattene på abcnyheter.no i teksten “Ytringsfrihet og nettdebatt“, mens Øyvind Solstad tar utgangspunkt i Obamas nylige nettmøte i kommentaren “Forskjellen mellom å tale, lytte og samtale“.

Og til slutt: Jeg anbefaler gjerne nok en gang Al Gores bok “The assault on reason”, som blant annet diskuterer rammene for demokratiet i en ny tid (til salgs blant annet hos den sympatiske bokhandelen Haugen bok).

(Foto: sxc.hu)

fredag, mars 27th, 2009 | Author: æLenn

Debatten om kjønnsnøytral verneplikt – at kvinner og menn også skal likebehandles i forsvaret – har gått høyt på Sp-landsmøtet i dag.

Jeg har dessverre fått fulgt for få av innleggene, men min magefølelse går på at det kanskje ligger an til et flertall for. Men jevnt blir det nok.

Ett av argumentene som reises mot, er spørsmålet om “byrdefordeling”. Man mener at kvinner allerede har nok med å føde barn og alt som følger med det ansvaret. Partileder Navarsete er inne på noe av det samme når hun mener kvinnelig verneplikt skal kobles til tredeling av pappaperm.

Jeg er for en tredelig av pappaperm, men disse debattene må ikke blandes.

For å prøve å gjøre det kort: Jeg skal ikke kommentere hvorvidt det er en byrde eller ikke å bære fram et barn (dog – det kunne jo blitt en interessant debatt :-D ), men jeg vil påstå med tyngde at de som hevder at det å avtjene førstegangstjeneste i 2009 er en byrde – de har ikke fulgt med i timen.

Førstegangstjenesten er dramatisk endret siden den gangen “alle gutta” var inne for å bygge opp et mobiliseringsforsvar. Kvaliteten på tjenesten er økt, tiden oppleves som givende og meningsfyllt for de aller fleste. Undersøkelser blant de som gjennomfører viser at det er flere som er tilhengere av verneplikt etter at de har avtjent førstegangstjeneste enn før.

De som gjennomfører førstegangstjeneste opplever det altså ikke som noen byrde. 

Jeg er enig med Senterungdommens leder som mener at dette er et generasjonsspørsmål. Jeg får en veldig sterk følelse av at motstanderne er personer som har vokst opp med et annet kjønnsrollemønster og med en annen (og mindre meningsfyllt) førstegangstjeneste. Dagens ungdom mener at både rettigheter og plikter skal gjelde likt.

Noen av argumentene som fremmes gjør at jeg  også mistenker at en del mostandere av at kvinner skal kalles inn til førstegangstjeneste egentlig er mer eller mindre pasifister, og at det egentlig ikke handler om likestilling. De er mot krig, og de vemmes av tanken på at også kvinner skal “tvinges til å ta liv” … hvis dette stemmer, så er det uredelig å forkle sin antimilitarisme som “kamp for at kvinner skal slippe nye byrder”.

Category: politikk  | Tags:  | Comments off