Archive for the Category » Uncategorized «

torsdag, november 29th, 2007 | Author: æLenn

I wanna play, but I don’t wanna pay!

Ja – Grong Sparebank ska liksom betal ferr at dåkk hi søla bort kraftinntekta dåkk itj har hatt enda en gang. Stor sjans ferr det.

Category: Uncategorized  | Comments off
onsdag, november 28th, 2007 | Author: æLenn

13 år – tenåringsfeiring for det siste
NEI til medlemskap i EU :-)

Category: Uncategorized  | Comments off
tirsdag, november 20th, 2007 | Author: æLenn

Store ting har skjedd siden forrige blogginnlegg; jeg har gått av som leder i Senterungdommen, jeg har blitt ansatt som ny generalsekretær i Senterpartiets Studieforbund (SpS) med tiltredelse 1. januar, og jeg ble i helga valgt inn i arbeidsutvalget i Nei til EU.

Nei-sida opplever en usedvanlig sterk medvind for tida:

  • Laaaangt stabil nei-flertall på meningsmålingene (58% nei i Aftenposten i går!)
  • Rekordvekst i antall medlemmer i Nei til EU (28000 – største noen gang siden 1994!)
  • Vi har klart å stoppe Tjenestedirektivet så langt, og dagens nyhet kroner det hele:

Regjeringen vil nå gjennomføre en grundig utredning av konsekvensene av Tjenestedirektivet. Dette har vært et krav fra Nei-sida. Vi mobiliserte kraftig i den første høringsrunden, og etter mange lange måneders NHD-uthaling har altså Dag Terje Andersen og Ap blitt presset til å få fakta på bordet.

Herlig å gå inn i AU i en organisasjon i medvind! :-)

Category: Uncategorized  | Comments off
torsdag, november 01st, 2007 | Author: æLenn

I år bruker staten et samlet beløp på 14,4 milliarder kroner på barnetrygden. Samtidig sliter regjeringen med omfordeling, med å knekke koden for å få bukt med fattigdommen i Norge. Da blir det et paradoks at halvparten av mottagerne av barnetrygd i en spørreundersøkelse for noen år siden ga uttrykk for at støtten hadde liten eller ingen betydning for deres økonomi. Vi bruker altså mer enn 14 milliarder på en ordning som bommer grovt på målsettingen. Dette er sløsing med penger, og på sikt kan det undergrave folks tillit til systemet.

Rolf Reikvam (SV) har altså rett i at det er svært mange som mottar barnetrygd som ikke trenger det. Ingen kan være uenige i at dette er et problem. Han bommer imidlertid grovt når han peker på behovsprøving som løsningen på problemet.

En behovsprøving vil føre til mange gråsoner når en skal vurdere hvem som skal motta støtten og ikke. Det vil igjen føre til et massivt byråkrati – noe som vil koste mange penger. Systemet vil som de fleste andre bli tungrodd og vanskelig å forholde seg til for barnefamiliene. Og enda har jeg ikke nevnt den prinsipielle debatten om universelle ordninger. Den lar vi ligge for i dag, men la meg kort fastslå at behovsprøving vil stigmatisere de familiene som mottar støtten.

Men hva skal vi gjøre da? Jo: Løsningen er enkel! Vi legger barnetrygden til personinntekten, slik at folk må skatte av den. Hvis vi forutsetter at de totale utbetalingene økes like mye som staten tar inn ekstra på at folk må skatte av trygden, vil effekten bli tydelig: Alle med barn får på enkel måte utbetalt det samme beløpet – men de som virkelig trenger barnetrygd sitter igjen med mer enn i dag, og de som ikke trenger det får mindre! Dette er omfordeling og god fattigdomspolitikk i praksis!

Det kan vel ikke vår regjeringskompis SV si nei til. Eller?

Category: Uncategorized  | Comments off
fredag, oktober 05th, 2007 | Author: æLenn

… at det har vært skammelig lite oppdateringer her i innspurten av og etter valgkampen. En av årsakene er at det har gått mye til til forberedelser av oppgaven jeg har som ungdomsdelegat til FNs generalforsamling. Akkurat nå er jeg nemlig i New York sammen med Marianne Nerland, nestleder i PRESS Redd Barna Ungdom. Følg daglige oppdateringer her: http://fnblogg.lnu.no

Category: Uncategorized  | Comments off
fredag, september 07th, 2007 | Author: æLenn

I går fikk jeg en telefon fra Stefan Heggelund, styremedlem i Unge Høyre. Han var oppbragt over at jeg i en pressemelding hadde feilsitert ham. Og det hadde jeg faktisk. Det jeg skreiv var følgende to avsnitt:

«Fuglum retter samtidig en advarende pekefinger mot Unge Høyre.
- Når sentrale tillitsvalgte i et ungdomsparti prøver å vinne stemmer med argumenter som «nynorsk er ikke en dialekt – det er en sykdom» (Unge Høyres Stefan Heggelund på Persbråten videregående), så har de et stort ansvar for at få unge bruker stemmeretten sin.

- Det er ikke rart folk får politikerforakt når et ledende parti tyr til denne typen destruktiv og useriøs argumentasjon. Unge Høyre produserer hjemmesittere på løpende bånd. UH-leder Torbjørn Røe Isaksen bør si unnskyld når vi i år kommer til å oppleve rekord i antall unge hjemmesittere, avslutter en tordnende Senterungdoms-leder.»

Feilen var at Heggelund ikke hadde sagt «nynorsk er ikke en dialekt – det er en sykdom». Det han gjorde var å lese høyt fra en nynorsk tekst, før han sa «dette er ikke en dialekt – det er en sykdom». Finner du forskjellen? Se nøye etter. Der, ja!

Nå hadde jeg tenkt å skrive en ufattelig syrlig tekst om hvor viktig det var å få rettet den betydelige feilen. Men i dag ringte Stefan kontoret på nytt, og fortalte at han nå hadde ringt og maila rundt og beklaget uttalelsene sine.

Det er voksent gjort av Stefan å beklage. Men skaden er allerede gjort. Valgdeltagelsen i årets skolevalg falt ned til 72%. Jeg er helt sikker på at en viktig årsak er det sirkuset Unge Høyres frontsoldater fremmer.

Mer info:

Category: Uncategorized  | One Comment
tirsdag, august 07th, 2007 | Author: æLenn

NRK har gravd opp en “forsker” som visstnok har funnet ut at folk ofte velger Sp til å styre fraflytningskommuner. Jeg trodde agurktida var over, men terskelen for hva som er nyheter er fortsatt rimelig lav ser der ut som! Georg Arnestad ved Høgskolen i Sogn og Fjordane mener å kunne slutte av dette at Sp-ordførere medfører fraflytting.

Folk i distriktsnorge (og da i fraflytningskommuner) velger Sp – og de vet hva de gjør. De vet nemlig at det er ett parti som mener noe med satsing på distriktpolitikk. De vet at det er ett parti som har skjønt at det må satses på arbeidsplasser og nyskaping i hele landet. De vet at det er ett parti som har skjønt at politikerne da må sørge for like muligheter, at folk skal ha likeverdig velferd og en godt utbygd infrastruktur i sine lokalsamfunn.

Jeg er ingen forsker, men jeg kom meg gjennom ex.phil. Der lærte vi en del grunnleggende

…publiser den forskningen du har gjort som underbygger dette…

logikk, blant annet om forholdet mellom årsak og virkning. Hvis Arnestad hevder at Sp-ordførere er en årsak til virkningen fraflytting, da vil jeg her og nå utfordre ham: Publiser den forskningen du har gjort som underbygger dette, slik at vi kan etterprøve arbeidet ditt. Vis oss materialet som avdekker at lokale politiske vedtak betyr mer for flyttemønstre enn nasjonal strukturdrivende politikk, økonomiske konjunkturer og internasjonale trender. Forskning som ikke er publisert nekter jeg å akseptere som forskning. Det er politiske ytringer, og fortjener ikke noe annet stempel.

En ting vi vet er at mange kommuner med nedgang i folketallet har fødselsunderskudd. Uten en eneste flytting vil de altså oppleve reduksjon. NRK og Arnestad mener kanskje at en Sp-ordfører med støtte fra en Sp-kommunalminister personlig skal fylle fødestuene..? Tja… Vi senterpartister elsker ofte i det grønne, men ett sted går vel grensa også for oss?

Category: Uncategorized  | Comments off
torsdag, august 02nd, 2007 | Author: æLenn

I et blogginnlegg på auf.no sier Eskil Pedersen, nestleder i AUF, følgende: «Ingen andre partier har så mange ungdom på listene sine som Arbeiderpartiet. Og ingen andre har så stor sjanse til å komme inn i kommunestyrer og fylkesting.»

To setninger. To løgner.

For det første: Antall ungdom på listene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) er det Senterpartiet som har flest ungdommer på sine kommunevalglister. Vi har 908, Ap har 896. Det samme gjelder for fylkestingslistene, der Sp har 110 ungdommer på listene mens Ap har 96.

…fristende å ta noen snarveier når det nærmer seg valgkamp?

Dette blir ikke mindre interessant når vi vet at Ap stiller flere lister enn Sp!

For det andre: Stor sjanse til å komme inn. Det foreligger selvfølgelig ingen statistikk over sannsynligheten for å få valgt inn ungdom ved høstens valg. Men hvis vi ser på tallene for forrige valg, ser vi noe interessant. Med en nasjonal oppslutning på 7,9% har Senterpartiet etter valget i 2003 115 folkevalgte ungdommer. Ap fikk en nasjonal oppslutning på 27,5% og 281 unge folkevalgte. I forhold til oppslutning har vi altså flere ungdommer i kommunestyrer og fylkesting enn Ap/AUF – og, faktisk, samtlige andre partier. Det betyr at Sp setter sine ungdommer høyere på listene enn hva andre partier gjør.

Jeg har i årevis vært både fascinert og delvis irritert over at AUF driver valgkamp for et parti som i sentrale spørsmål jobber for en annen politikk enn AUF (eks: EU, miljø, konkurranseutsetting/privatisering). Jeg har likevel sjelden vært sint på AUF – før nå. Jeg blir nemlig kraftig provosert når nestlederen i et ungdomsparti tyr til løgn.

Det kan sikkert være fristende å ta noen snarveier når det nærmer seg valgkamp. På lang sikt lønner det seg nok likevel å snakke sant. For vi leker ikke politikk. Eller hva, Eskil?

Mer info:

Category: Uncategorized  | One Comment
onsdag, juli 11th, 2007 | Author: æLenn

Nyhetene melder i dag om nok en advokat som ønsker å fjerne juryen. Årsaken er at juryen “ikke representerer det brede lag av folket”. Tidligere har vi hørt Bjørn Solbakken, leder i den norske dommerforening, si at “Juryordningen bør fjernes i sin helhet. Vår begrunnelse er at når du får en avgjørelse av en jury, får du ingen begrunnelse for resultatet”.

Er det bare jeg som synes argumentasjonen halter her? En skal alltid være på vakt når folk vil fjerne en ordning som ikke funker – i stedet for å fikse den. Én ting er at folk med en tung utdannelse prøver seg med ad hoc-argumenter. En annen ting som er like fascinerende, er bildet du ser over tid:

…rekruttere fra andre kilder enn pensjonistforeningen og borettslagsstyrene…

Fagfolk som vil ha seg frabedt av vanlige folk roter rundt på deres domene.

Juryordningen er basert i et prinsipp om at vi skal dømmes av våre likemenn. Vi kan kalle den en demokratisk ventil som skal sikre at rettssystemet ikke styres alene av jurister og såkalte eksperter. Det bør ekstraordinært gode argumenter til for å fjerne en slik ventil.

Det er et problem at jurymedlemmer og lekdommere ikke er veldig representative for folk flest. Løsningen på det er ikke å fjerne juryen eller å endre meddomsretten, men å sørge for at vi rekrutterer fra andre kilder enn pensjonistforeningen og borettslagsstyrene. Dessuten må vi slutte å frede alle de som allerede fungerer som jurymedlemmer og lekmenn. Vi har ingen tradisjon for å “kaste” folk som ønsker gjenvalg i Norge. Da er det ikke rart at juryrommene fylles av aldrende (dobbelt-)moralister.

Jeg synes også det er et problem at juryen ikke begrunner sin beslutning. Men det er selvfølgelig heller ikke et argument for å fjerne juryen. Det er et argument for å endre ordningen slik at juryen må komme med en begrunnelse.

En av de som skremmer meg mest i denne debatten er vår egen justisminister. Han ser ut til å være kritisk til juryordningen fordi den er ressurskrevende (sic!). En justisminister som har ressursbrillene på når han diskuterer rettssikkerhet altså… ai ai ai.

Category: Uncategorized  | 2 Comments
tirsdag, juni 26th, 2007 | Author: æLenn

I dag tapte Norge hjemfallsrettssaken i EFTA-domstolen. Med EØS-avtalen har Ja-sida, Venstre og KrF satt norske evigvarende naturressurser på spill. Ja-sida forventer jeg lite av, men EØS-tilhengerne på neisida derimot: Hva sier de nå?

Da debatten gikk om mulige nye modeller for en par år siden, var det flere som mente norske de norske vannkraftressursene var verdt rundt 1000 milliarder kroner. Økt miljøfokus og større etterspørsel etter ren energi betyr at verdien allerede er større, og bare vil øke i årene framover.

Kommuner, fylker og staten tok ut mer enn 11 milliarder kroner i utbytte fra kraftselskapene i fjor. Dette er penger som finansierer oppussing av skoler, utbygging av breiband og andre gode ting.

…et svik mot generasjonene som kommer etter oss….

Heimfallssaken handler om mye mer enn penger. Produksjon av energi er en avgjørende viktig samfunnsinfrastruktur, og på den måten er dette også et spørsmål om nasjonal sikkerhetspolitikk. Samtidig gir det norske offentlige eierskapet oss unike muligheter til å føre en miljørettet energipolitikk.

Dypest sett handler heimfallssaken likevel om hvem som skal eie og kontrollere evigvarende norske naturressurser. Nei-folk på Stortinget må nå spørre seg om de villig aksepterer muligheten for at EØS-avtalen nå fører til et inntog av privat utenlandske oppkjøp av norske kraftverk. Et slikt resultat vil være et generasjonsran – et svik mot generasjonene som kommer etter oss.

Jeg lurer, Kjell Ingolf (leder i KrFU) og Martin (leder i AUF): Vil dere nå revurdere EØS-avtalen? Eller i det minste slutte dere til kravet om en grundig utredning av alternativer til EØS?

Category: Uncategorized  | 6 Comments