fredag, mars 27th, 2009 | Author: æLenn

Senterungdommens leder, Christina Ramsøy, har akkurat holdt første innlegg i generaldebatten. Dama var vanvittig offensiv.

Her er noen utdrag (tatt fra husken – så forbehold om presisjonsnivå)

  • Christinas hjemfylke Nord-Trøndelag må bli det distriktsfylket som har størt tilflytting!!
  • Kampen om tilflytting er en kamp om jentene. Kompetansearbeidsplasser og likelønn er distriktspolitikk.
  • Argumentene mot kvinnelig verneplikt har gått ut på dato. For hennes generasjon er det en selvfølge at pappa er mer hjemme med barn, at permisjonstid deles, at kvinner marsjerer inn i styrerommene.  

Senterungdommen setter dagsorden på landsmøtet. Slik skal det være :-)

Category: politikk  | Comments off
fredag, mars 27th, 2009 | Author: æLenn

Gode nyheter for EØS-skeptikere på både ja- og neisida i Navarsetes landsmøtetale

I sin tale til Sps landsmøte gjentok akkurat Liv Signe Navarsete av hun støtter kravet om en offentlig forskningsbasert utredning av konsekvensene av EØS-avtalene ( en “NOU om EØS”), og at Sp vil løfte denne saken hvis velgerne gir oss støtte til å forhandle om en ny regjering. Dette er en sak jeg har blogget om tidligere

Dette er en god nyhet for våre venner på nei-siden etter som det er et hovedkrav for Nei til EU fram mot høstens valg. Men også mange på ja-sida mener det er på tide med en gjennomgang.

Personlig er jeg litt ekstra stolt over at partilederen løfter denne saken. Jeg lanserte dette som et hovedkrav til mitt eget parti i min siste landsmøtetale før jeg gikk av som leder for Senterungdommen. Nå leverer partiet. Kult :-)

Følg landsmøtet live på www.senterpartiet.no

Category: politikk  | Tags: ,  | One Comment
torsdag, mars 26th, 2009 | Author: æLenn

For oss politiske nerder er det noe helt eget med landsmøtesesongen: Disse herlige vårmånedene da det ene partiet etter det andre gjennomfører sine landsmøter. 

Årets runde startet forrige helg med SVs landsmøte. Denne helgen er det vi i Sp som står for tur. Vårt landsmøte åpner i Ålesund fredag morgen.

Hva er det som gjør et landsmøte så spesielt?

En ting er klimaet i mediene. Jeg mener faktisk at nettopp det endrer seg noe før, under og etter partilandsmøtene. Selv om spillet fortsatt omtales, og konflikter fortsatt får for stor plass, så skriver og snakker aviser, tv og radio faktisk mer om politiske saker enn ellers. Reell politisk uenighet løftes fram, og det ryddes mer plass til argumenter enn til hverdags.

En annen ting er den litt magiske stemningen som er på et partilandsmøte. Det er faktisk svært sjelden ellers at så mange partifeller er samlet. Det samme gjelder for koblingen politikere-journalister.

Legg til at landsmøtene tross alt er partienes høyeste organer, og selv om møtene ofte omtales som mediehappenings så velges det her ledelse (ikke alltid enstemmig!), politiske veivalg tas og detaljerte politiske standpunkt utformes (ofte langt fra enstemmig). Dette er grasrotas aller største mulighet til å påvirke partiets politikk. I de kommende dagene vil vi se en rekke lokale soldater som bruker landsmøtets talerstol til å få oppmerksomhet om det de mener er viktig, å få med seg flertallet til å støtte sine forslag.

Dette er noe av det vi brenner for: Den levende politiske diskusjonen, de gode argumentene, den inspirerende retorikken som de beste blant oss leverer.

Følg Senterparti-landsmøtet live på www.senterpartiet.no, følg med på twitter-search #sp-landsmøte — og følg med i media (men ikke tro på alt de sier – HAHA! ;-) )

Category: politikk  | Comments off
torsdag, mars 26th, 2009 | Author: æLenn

Stiller du til valg er du forpliktet til å klargjøre for velgerne hva du mener i viktige spørsmål. Eller?

Nei til EU forbereder nå den tradisjonelle utspørringen der de kartlegger de ulike stortingskandidatenes holdninger til ulike EU- og EØS-spørsmål. Dette er noe organisasjonen har gjort også ved tidligere stortingsvalg. Svarene trykkes opp og spres til velgere i hele landet, slik at folk kan gjøre informerte valg.

Så langt alt vel. Men det som aldri slutter å forundre meg, er at vi hver gang ser kandidater som nekter å svare på spørsmålene. Også denne gangen kan det se ut til at profilerte kandidater ikke vil at velgerne skal vite hva de mener om EU og EØS. Etter §93-aksjonen i fjor var det til alt overmål stortingsrepresentanter som følte at Nei til EU drev utpressing når vi konfronterte dem med at de plutselig gikk inn for noe annet enn hva de hadde lovt før valget. Oi. Hva skal man si?

Har ikke velgerne krav på å vite hva du står for når du stiller til valg? Er det ikke noe grunnleggende udemokratisk over å nekte å svare på slike spørsmål så lenge de er respektfullt og saklig stilt?

Det skal bli spennende å høre argumentasjonen til de som eventuelt nekter.

Category: politikk  | Tags: ,  | Comments off
onsdag, mars 25th, 2009 | Author: æLenn

Hva i all verden har Trygve Gulbranssen, Fred. Olsen og Per Olaf Lundteigen til felles?

Nylig leste jeg for første gang Trygve Gulbranssens Bjørndaltrilogi (for de som ikke har lest bøkene ringer kanskje bjellene om jeg sier at tittelen på den første boken er “Og bakom synger skogene” – dette er klassisk norsk litteratur som hadde stor appell, i følge wikipedia er bøkene oversatt til tredve språk og er solgt i mer enn 12 millioner kopier!) .

Bøkene er verdt å lese for de drivende gode skildringene av hva som river og sliter i oss mennesker (enkelte passasjer er herlige rent språklig) , men det som slo meg er hvordan de faktisk også er svært aktuelle med tanke på dagens finanskrise. Jeg vet ikke i hvor stor grad Gulbranssen ønsket å kommentere tida han levde i (han skrev bøkene på tredvetallet, men den ytre handlingen foregår på 1700-tallet), men historien om Bjørndalfamilien som med nøysomt slit bygger opp en stor formue basert på realverdier - og nettopp derfor klarer seg gjennom sin tids “finanskrise” med inflasjon og “papirpenger uten verdi” har stor relevans også i dag.

Hva har så dette med Lundteigen å gjøre? Jo, Per Olaf har i årevis rettet kritikk mot deler av det rådende økonomiske systemet, og spesielt mot rådende økonomisk filosofi.  Sammen med Anne Grimsrud ga han i 1997 ut boka Annerledeslandet – som ikke er seg selv nok. Ett av hans mantra er at økonomien må basere seg på realverdie, og da finanskrisen var et faktum var han raskt ute med å kreve nytenking om det han kaller spekulasjonsøkonomien. Flere som knapt kan kalles Sps venner har faktisk nå krøpet til korset og gitt Per Olaf anerkjennelse for at han har prøvd å løfte debatten som aldri kom. Og Lundteigen får gjennomslag: Nylig ble det kjent at regjeringen vil nedsette en kommisjon som skal vurdere finansmarkedets virkeområde.

Men hva med Fred. Olsen? Jo, skipsrederen og mangemilliardæren kom nylig med uttalelser som er overraskende(?) i tråd med Lundteigens tenkning. Olsen mener ulykken skjedde på 20-tallet, da man etter en periode med restriksjoner relativt fort åpnet for mer spekulativ handel. Han sier blant annet:

- Med det så ble det viktigere å spekulere i aksjemarkedet enn å bygge selskaper. Og det ser vi konsekvensene av idag. Det finnes snart ikke eiere igjen i Norge. Og unge blir lokket til å tjene kjappe penger på børsen istedenfor å bygge opp norske selskaper og norsk industri.

Jeg blir nesten rørt. Er mannen Senterpartist?

Kort oppsummert: Dette er et blogginnlegg som anbefaler ulik god lesning. I første omgang bør du sjekke ut linkene i teksten. Så bør du kjøpe deg en kopi av Bjørndaltrilogien, og sette av tid til bok-kos i påska. Underholdende bøker som du lærer av – hva mer kan du ønske foran peisen på hytta?

Category: politikk  | Tags:  | Comments off
lørdag, mars 21st, 2009 | Author: æLenn

Verden er rar. Skal det bli Markaloven, og ikke Trillemarka, som endelig setter en ny standard for verneprosesser i landet vårt? Hvem ville veddet på det på forhånd?

Reaksjonene på regjeringens forslag til ny lov for vern av Oslomarka har vært sterke. De fleste er enige i lovens formål, men de som faktisk bor nært og bruker marka er redde for at det innføres et vern som gjør det svært vanskelig å fortsette bruken sånn som i dag. Senterpartiet har stått sammen med brukerne av marka og vært blant de klareste kritikerne av lovforslaget. Nå tyder ting på at lovforslaget kan endres i positiv retning.

Argumentene som brukes i debatten minner mye om de ulike vernedebattene vi har hatt i Namdalen i årevis. Når saken nå plutselig opptar mange på det sentrale østlandet er det nok fristende for mange å peke nese og si at “det er til pass, nå ser dere hvordan det er”.

Men det bør vi ikke gjøre.

Vi namdalinger som vet hvordan det føles å møte et ansiktsløst byråkrati bør være de siste som godter oss når andre opplever det samme. Vi vet hvordan det oppleves når målene til et stortingsflertall kan se fine ut på papir mens det i praksis viser seg å fungere annerledes, svært annerledes, i den virkelige verden.

I stedet for å godte oss skal vi heller være de første til å støtte brukerne av Oslomarka i deres kamp for en lov som sikrer at de fortsatt kan bruke naturen på den skånsomme måten som de alltid har gjort. Vi skal vise forståelse og sympati. Vi vet jo nettopp hvordan det er, og hva det handler om.

Prosessen rundt Trillemarka var en unik mulighet til å etablere en ny vernepolitikk, der man tok lokale innspill på alvor. Det skjedde ikke. SV tviholdt på sitt sentralistiske verneregime som ikke respekterer kunnskapen til de som faktisk lever i, med og av naturen.

Det er svært store forskjeller på debattene om Trillemarka og Oslomarka. Men kampen om Trillemarka tapte vi. Kampen om Oslomarka har åpnet for nye muligheter.

Prosessen rundt markaloven ser ut til å skape nye allianser, og kan virke som en øyeåpner for politikere og miljøer som ellers ikke har stått fremst og forsvart andre lokalsamfunn som har vært truet av byråkratisk overstyring. Det er en mulighet distriktsnorge bør gripe. Da må første skritt være at Namdalingen har sympati med markabrukere i Oslo.

Category: politikk  | Tags: , ,  | 3 Comments
fredag, mars 20th, 2009 | Author: æLenn

Jeg har stor sympati for den kompromissløse jobben Georg Apenes i lang tid har gjort for personvernet i Norge. Ett av de heteste spørsmålene nå er om datalagringsdirektivet er EØS-relevant, og hvis det er det om Norge skal bruke den såkalte reservasjonsretten i EØS-avtalen for å skjerme oss mot det. Apenes skriver godt om saken i sin personlige spalteDatatilsynets nettsider. Anbefales!

Se også nettsiden Datalagringsdirektivet.no som samler mye informasjon om direktivet og om debatten (siden er dessverre ikke veldig oppdatert, og du bør nok se bort fra viagraspamen i forumet, triste saker ;-) … likevel ligger det mye nyttig informasjon der).

Du kan også oppsøke Facebookgruppen Nei til Datalagringsdirektivet.

søndag, mars 08th, 2009 | Author: æLenn

På årets kvinnedag skal jeg  spare verden for lange flammende innlegg om behovet for kvinnekamp (sånt overlater vi til Hillary). Det er liksom ikke min type debatter. Jeg vil heller ganske enkelt liste opp noen standpunkter knyttet til likestilling, uten begrunnelse eller utdyping i denne omgang.

1012552_business_world_4Jeg støtter likelønnskommisjonens forslag om et lønnsløft for “kvinneyrkene”, og er veldig glad for at Liv Signe heiser fanen.

Samtidig mener jeg tiden er inne for en tredeling av fødselspermisjonen (ta gjerne en titt på BTs lederartikkel, ”Pappaperm og forskning“).

Regjeringens varsling av sesjonsplikt også for kvinner er bare en start. Vi burde for lengst starter arbeidet med å innføre kjønnsnøytral verneplikt og militærtjeneste.

Arild Stokkan-Grande har rett når han til NRK fastslår at “det er viktig å kjempe for de kvinnene som vil bære hijab, men mye viktigere å støtte de som vil kaste sin hijab”.

… og slik kunne jeg fortsatt, men jeg synes der er litt stas  å avslutte med VGs opplisting i dag, som fastslår at tre namdalskommuner er på topp ti i landet i likestilling. Grattis til Overhalla, Namsos og Snåsa (og til Grong som ikke ligger langt etter) :-D

tirsdag, mars 03rd, 2009 | Author: æLenn

Hva er det som gjør at underholdningsbransjen igjen og igjen velger en defensiv strategi. Hvorfor griper de ikke begjærlig de ufattelige mulighetene som ligger i “ny” teknologi og godt utbygd nettkapasitet?

Denne kabelen kan brukes til piratkopiering. Saksøk kabelprodusenten for medvirkning! (foto: sxc.hu / Anders Engelbøl)

Denne kabelen kan brukes til piratkopiering. Saksøk kabelprodusenten for medvirkning! (foto: sxc.hu / Anders Engelbøl)

Jeg har tidligere blogget om en tilbakeskuende platebransje og den spennende utviklingen med artister som ønsker større kontroll over egne verk. Siden da har føljetongen gått sin gang. IFPI Norge (Foreningen for norsk platebransje), benyttet mediefokuset rundt Pirate Bay-rettssaken til å varsle søksmål mot Telenor hvis ikke nettleverandøren blokkerer for trafikk til The Pirate Bay. Telenor svarte i går forbilledlig med å avvise trusselen fra Ifpi.

I min verden er det åpenbart hva som bør bli utfallet av en eventuell norsk rettssak. Telenor kan ikke holdes ansvarlig for at enkelte kunder misbruker deres infrastruktur til å begå lovbrudd. Overføringsverdien av en slik dom vil i seg selv kunne få enorme negative konsekvenser. Dessverre er jeg likevel redd for at en slik rettssak blir spennende, og at utfallet ikke er så gitt som jeg skulle ønske: I Danmark har innholdseiere vunnet fram med et krav om en midlertidig fornføyning!

Men om vi legger all jus og prinsipielle debatter om sensur og “fritt nett” til side, står vi alltid igjen med et spørsmål som jeg ennå ikke har fått et godt svar på. For kjære underholdningsbransje: Hvorfor velger dere, igjen og igjen, å gå til angrep på kundene deres?

Jeg trodde følgende elementer var viktige for å gjøre god butikk:

  • skap et godt produkt (her er mange av dere flinke)
  • gjør det lett tilgjengelig for kundene dine (med kopisperrer, DRM og annen innlåsing av varer har dere her svikta totalt i årevis)
  • tilby det til en pris folk oppfatter som rimelig (at et nedlastet album til dårligere lydkvalitet og uten cover og booklet skal koste like mye som en CD kjøpt i butikk er det ingen som skjønner eller oppfatter som rimelig)

Men det gjelder kanskje andre regler for underholdning..?

Oppdatering: Dagbladet har i kveld en interessant artikkel som, uten å gå i dybden, ser litt mer på de mulige konsekvensene en dom kan ha i forhold til sensur av ulikt på nett.

Anbefalt videre lesing:

Teknisk Ukeblad/Anders Brenna: Jeg vil betale, men får ikke lov
VG/Stein Østbø: Feil fil 
DN: Klar for piratslag i retten 
Aftenposten/Per Kristian Bjørkeng: Nytt slag

Category: politikk  | Tags:  | 2 Comments
onsdag, februar 25th, 2009 | Author: æLenn

Jeg var en av de nerdene som satt oppe i natt og så Obamas første tale til den amerikanske kongressen. Som vanlig ble jeg inspirert av fyren. Hva er han laget av?

Det er en betydelig prestasjon å kombinere et alvorlig budskap om krevende tider med svært offensive lovnader om en historisk kursendring. Obama klarte det godt i mine øyne, og jeg er imponert over at han ikke firer på ambisjonsnivået. Man får heller inntrykket av at han gasser på ekstra!

Noe av det som fascinerte meg mest i natt, var hvordan Obama stilte krav til USAs innbyggere. To eksempler var de svært tydelige beskjedene om at foreldre skal ta større ansvar for barna sine, og at ungdom skal prioritere skolearbeid og fullføre utdanning. Presidenten brukte klar tale, men gjorde det på en slik måte at det ble mer inspirerende enn formanende, mer lovende enn dømmende.

Også dette klarer Obama bedre enn oss. Når så du sist en norsk politiker kreve noe av betydning fra velgerne sine? Og hva hadde skjedd dersom noen prøvde seg?

Du kan lese hele talen her, eller enda bedre se den på video nedenfor.

 

 

Category: politikk  | Tags: ,  | Comments off