Tag-Archive for » arbeiderpartiet «

tirsdag, mai 19th, 2009 | Author: æLenn

Hvis dugnadsdeltagelse er målet på integrering – hva sier det om kara i nabolaget mitt?

Det sies at Dugnad er et særnorsk (eller særnordisk) uttrykk, et språklig symbol på fellesskapstanken, på det sosialdemokratiske mønstersamfunn der vi løfter i flokk. Jan Bøhler lanserte for en tid tilbake en rekke tiltak for å bedre integreringen. Jeg tror mye av det han sa har noe for seg  - men mest oppmerksomhet fikk utspillet der han krevde at innvandrere må begynne å delta på dugnader. I følge Bøhler er det et hinder for integreringen at innvandrere skofter unna for eksempel våroppryddinga i borettslagene i Groruddalen. Mange er nok enige i et sånt utsagn.

Nå har det seg slik at jeg for tiden bor i Bøhlers nabolag, og forrige uke var det duket for vår årlige vårdugnad. Vi har sett det mange ganger før, og så det igjen i år: Innvandrernaboene våre er flinke til å møte opp og delta. Faktisk mye flinkere enn vi inngrodd norske beboere…

Mens jeg og Ali rydder plena med rive, sitter Johnny på femti på verandaen og ser på – og tar seg en pils…!

Siden Bøhlers utspill har jeg tenkt litt på hvordan jeg skal tolke utsagnet hans. Jeg har konkludert med følgende alternativer:

  1. Det er enorme forskjeller fra borettslag til borettslag i Groruddalen (jeg bor altså i et nabolag til Bøhlers Haugenstua). Hos Bøhler er det annerledes enn hos oss.
  2. Bøhler har vært så opptatt av mediearbeid og stortingsmøter de siste årene at han selv ikke har deltatt på dugnad, og derfor tror at det fortsatt er slik det (kanskje?) var før. (Var det slik før? At innvandrere ikke deltok på dugnad?)
  3. Bøhler og Ap er stressa fordi målinger viser at mange (tidligere?) arbeiderpartivelgere har sterke sympatier for Frp. Løsningen er billige utspill med “krav” som ingen er uenig i, basert på delvis feilaktige fordommer.

Jeg vet jammen ikke hvilket av alternativene jeg skal tro på. Sånn bortsett fra at det siste selvfølgelig ikke er aktuelt. Arbeiderpartiet driver jo ikke med den slags. Skulle tatt seg ut.

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
lørdag, mai 09th, 2009 | Author: æLenn

Ja-siden i Arbeiderpartiet fornekter seg ikke. Den gryende debatten om unionsmedlemskap på Island skaper da noen overskrifter også her hjemme. I dag kan vi lese i VG at Ap-topper nekter å stenge døren for EU.

Ja-folkene krever at en eventuell ny rød-grønn regjering ikke skal ha en formulering om at EU-medlemskap er uaktuelt i sin regjeringserklæring. Døren på gløtt for unionen, altså.

Det er ikke overraskende at Ap-mannen Svein Roald Hansen, som er leder for Europabevegelsen, er ivrig etter å kunne starte en debatt om norsk innlemmelse i unionen. Det er desto mer oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiets nye partisekretær, Raymond Johansen, er blant dem som mener at Ap må “ha handlefrihet i forhold til å søke om medlemskap”.

Jeg spør meg selv: Ønsker Johansen en ny regjering eller gjør han det ikke? Mener han alvor når han antyder at det skal være mulig å få med seg Sp på en endring av denne formuleringen? Har Ap virkelig fått en partisekretær med så til de grader begrenset politisk gangsyn?

Senterpartiet er garantisten for at en ny rødgrønn regjering ikke vil åpne for medlemskap. Johansen og Ap må velge. Regjering eller EU.

Category: politikk  | Tags: ,  | 2 Comments
fredag, april 24th, 2009 | Author: æLenn

Når skal den norske ja-sida slutte å beklage seg, og slutte å unnskylde at det norske folk stemte “feil”, når de besøker sitt mekka i Brüssel?

Svein Roald Hansen, leder for Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, forteller i en replikk i Trønder-Avisa onsdag 22.4 at han mistrives med å treffe sine europeiske kolleger. Ham om det.

Lederen for unionstilhengerne bruker videre sin replikkplass til å dyrke myter og spre halvsannheter, alt for å framstille tilhengerne av norsk sjølråderett som navlebeskuende egoister. Innlegget kan ikke få stå uimotsagt.

EU flagg

Mytespredning
Mytene først. Ja-siden prøver til det kjedsommelige å tegne et bilde av at unionsmotstand er det samme som å være mot samarbeid. Hansen mener det er merkelig at Senterpartiet ikke vil stoppe Norges deltagelse i ulike programmer i EU-regi.

Dette er tom retorikk, og skuffende lite elegant til å komme fra en mangeårig Ap-stortingsrepresentant. Hansen vet utmerket godt at Senterpartiet er tilhenger av internasjonalt samarbeid, også samarbeid med unionen. Vår motstand mot norsk EU-medlemskap er ikke et nei til samarbeid. Det er et nei til å underlegge seg et politisk system som fortsatt styres av elitene, med en organisering jeg vil hevde er udemokratisk og med en ledelse som gang etter gang gjør hva som trengs for å overkjøre, ikke lytte til egen befolkning. Det siste eksempelet er Irland, som etter å ha sagt nei til den nye EU-grunnloven må “prøve igjen” for å “stemme rett”. Vi sier nei til å innlemmes i en union som fører en usolidarisk politikk mot den fattige verden, som til tross for massiv imagebygging fortsatt lar frihandel gå foran miljø. Ikke minst sier vi nei til et unionsmedlemskap som vil kneble den norske selvstendige stemmen på den internasjonale arena.

Vårt nei til unionen er et ja til bedre samarbeid – der Norge spiller en rolle, med en egen, fri stemme!

Gratispassasjer?
Så til halvsannhetene. Hansen framstiller videre Norge som “Europas gratispassasjer” som “ikke (er) villige til å ta ansvar for EU-samarbeidet, verken politisk eller økonomisk”.

Vel. Også her vet Hansen godt at Norge siden nittitallet har bidratt med milliarder av kroner til sosial og økonomisk utjevning i de minst velstående EU-landene gjennom den såkalte “EØS-kontingenten”. Men det er kanskje beleilig å ikke nevne det?

For øvrig lever Senterpartiet svært godt med at Norge ikke bidrar til å finansiere større deler av EU-byråkratiet. EU har svært dårlig kostnadsstyring, og unionens totale regnskap har ikke blitt godkjent av revisjonsretten siden vi sa nei i 94!

Jeg skjønner i og for seg at ja-siden mistrives. Det er mer enn fire år siden meningsmålingene viste noe som lignet på en unionsstemning i Norge. Siste måling var den femtiende nei-målingen på rad. Og så lenge unionstilhengerne lar mistrivselen lede dem ut i fortsatt mytespredning om nei-sida sover jeg godt om natta. Det norske folk har nemlig gjennomskuet strategien for lengst.

Denne replikken sto på trykk i Trønder-Avisa fredag 24.4.2009   Foto: sxc.hu

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
torsdag, februar 05th, 2009 | Author: æLenn

De som vil “redde lokaldemokratiet” gjennom å slå sammen lokal- og stortingsvalg er ikke bare pessimister. De har gitt opp. Eller så er de riktig, riktig kyniske.

Leder for arbeiderpartiets programkomite, Helga Pedersen, blåser nå nytt liv i den gamle debatten om å slå sammen lokal- og stortingsvalg, eller mer presist: Legge valgene til samme dato ( i dag omtalt blant annet i Dagbladet x2, og VG). Forslaget er tidligere støttet av blant annet Frps Per Sandberg.

Det er neppe overraskende at jeg mener dette er en særdeles dårlig ide.

893432_parliament_1

Foto: sanja gjenero / www.sxc.hu

Kommune- og fylkestingsvalgene sliter allerede i dag med at rikspolitikere og rikspolitikk får alt for sterkt fokus, og at lokale kandidater og saker kommer i skyggen. Jeg mener at dette er en av årsakene til at valgdeltagelsen er lavere i lokalvalg enn i stotringsvalg. Det er åpenbart at dette problemet ville bli forsterket hvis stortingsvalget foregikk på samme tid. Til tross for at vi har en sterk lokal avisflora i Norge ville ikke lokalpolitikken ha en sjangs.

Legg til at kirkevalgene gjør at vi potensielt må gjøre minst fire valg på en og samme dag (eventuelle lokale eller nasjonale folkeavstemninger vil fort bli lagt til den faste valgdagen), så er kaoset komplett.

Jeg synes det er overraskende at forslaget kommer nå som vi kan se flere tegn på en vitalisering av nettopp den lokale politiske debatten. Riksmedia gjorde  i lokalvalget høsten 2007 mange spennende nye grep for å sette fokus på at det var nettopp en lokalvalgkamp. Framveksten og bruken av ulike nettverktøy har også potensiale til å skape nytt liv i den lokale politiske debatten. Jeg er for eksempel spent på hva ulike lokale og regionale soner på ulike nettsamfunn kan få å si.

Kynikerne vil si at det er ganske fascinerende at forkjemperne for felles valgdag samtidig er de som har alt å tjene på at lokalvalg handler om nasjonale saker og nasjonale profiler. Jeg ville selvfølgelig aldri hevde at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet legger prinsipper til side fordi de kan tjene på det. En uhørt tanke. Jens og Jensen er selvfølgelig for gode til sånt.

torsdag, november 20th, 2008 | Author: æLenn

Bli med på markering mot tjenestedirkektivet i dag – over hele landet!

Jeg går nesten aldri i demonstrasjonstog. E itj my te aksjonista vi fra Øyheim, sjø. De gangene jeg har gjort det, har det oftest vært på grunn av ulike EU-spørsmål.

I dag skal jeg ut igjen – denne gangen i kampen mot tjenestedirektivet.

Jeg er ikke skuffa over ledelsen i Arbeiderpartiet, av dem hadde jeg ikke ventet annet enn at de ville presse gjennom et Ap-ja.

Jeg er derimot skuffa over Roar Flåthen og LO. At fagbevegelsen slår seg til ro med ensidige signaler fra Stoltenberg (han nekter selv å kalle det garantier!), etter at Jens har hatt en samtale i enerom med EU-kommisjonens president Barosso – … det er knapt til å tro.

Det ulmer på grasrota. Bli med å blås på gnistene. Skap brann!

Det er markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Lillehammer. Mer info finner du på fjesboka: http://www.new.facebook.com/event.php?eid=35208839623

(ps: overskriften er henta fra Thomas Giertsens geniale innslag der han besøkte Blitz :-D )

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
onsdag, desember 19th, 2007 | Author: æLenn

Ja-sida i EU-spørsmålet slutter aldri å forundre. Er det flere års konstant nei-flertall på meningsmålingene som gjør at de nå jukser for å gjøre det lettere å få Norge innlemmet i den Europeiske Unionen?

I går ble det klart at et flertall i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite går inn for å endre grunnloven. Hvis forslaget blir vedtatt når det skal endelig behandles i januar, så vil det såkalte mindretallsvernet svekkes. Da trengs det færre stemmer for å avgi makt til overnasjonale organer – for eksempel for å melde Norge inn i EU.

Dette kan høres ut som en juridisk teknikalitet, men egentlig er dette et enormt viktig politisk spørsmål. Ja-siden forsøker nå å endre spillereglene før neste runde EU-kamp.

Ekstra sexy blir det fordi de faktisk går bak ryggen på velgerne. Før stortingsvalget for to år siden spurte Nei til EU kandidatene hva de mente om dette konkrete grunnlovsforslaget. 91 av dagens 169 stortingsrepresentanter sa den gangen at de ville stemme i mot. Mer enn 30 av Aps representanter sa de var i mot. Har Ap virkelig 30 stortingsrepresentanter som vil føre sine egne velgere bak lyset?

Her kan du lese Stortingets saksbehandling.

torsdag, desember 06th, 2007 | Author: æLenn

“Systemet er uoversiktlig, og preget av ansvarspulverisering. Fylkespolitikerne har ansvaret men staten bevilger pengene og må stille opp når de lokale politikerne opptrer uansvarlig. Staten må overta sykehusene slik at vi får ryddet opp i sykehusøkonomien, og det blir klart for folk hvem som skal stilles til ansvar.”

Omtrent slik var mantraet som Arbeiderpartiet og de andre tilhengerne av stordrift og sentralisering messet om og om igjen for å samle flertall for sykehusreformen for en del år tilbake. De vant fram. Staten overtok, det ble innført et nytt styrings- og finansieringssystem.

Snedig da, at dette er noen av resultatene vi har sett:

  • Etter statens overtakelse har sykehusene brukt 9 milliarder kroner mer enn de skulle. Akkumulert underskudd er 18 milliarder. Altså ingen bedring i økonomistyring eller kostnadskontroll.
  • Etter statens overtakelse har ikke ansvaret blitt tydeligere for folk flest. Vi har gjentatte ganger sett helseministre som sier “dette er styret i helseforetaket sitt ansvar – de må rydde opp”. Ministre som “sender signaler” og “har kommunisert sin holdning” til helseforetak organisert etter modell av aksjeloven. Tydelig? Det som i hvertfall er tydelig er at det ikke lenger er lokalpolitikerne som styrer – i stedet for at naboen kunne settes til veggs er det fjerne foretaksstyrer folk flest må sette press på.

Og da har jeg ikke en gang nevnt sentraliseringspress, innsatsstyrt finansiering, Helse Størst Helse Øst, svekket lokal styring…

Sykehusreformen er i all hovedsak en katastrofe. Og Arbeiderpartiet som reformens jordmor står selv i veien for de to grepene som kunne ført oss ut av uføret:

  • For det første en grundig evaluering. Regjeringen har lagt fram noen puslete greier som tydelig styrer unna de reelle problemstillingene.
  • For det andre tilbakeføring av sykehusene til nye regioner. Det er en gåte for meg hvorfor Ap, som er så kåte på å sentralisere fylkene til en håndfull store regioner, ikke la eierskapet til sykehusene i potten. Med overføring av sykehusene til de nye regionene ville de sannsynligvis ha kunnet sikre seg et behagelig flertall for store regioner.

Dessverre er partier som folk: Det går fort prestisje i tidligere standpunkt. Vi har tungt for å innrømme feil. Derfor er det ikke mye lys i enden av tunnelen for sykehus-Norge.

Category: Ukategorisert  | Tags: , , , , ,  | Comments off