Tag-Archive for » eøs «

mandag, august 17th, 2009 | Author: æLenn

Onsdag deltok jeg i EØS-debatt på Litteraturhuset i Oslo. Det ble en seanse med få (om noen) overraskelser: Vi gikk relativt fort fra EØS til EU-debatt, og både ja- og nei-side fikk innslag av den vanlige overtenningen som tar livet av nyansene.

Jeg synes det var synd at debatten handlet mer om EU enn om EØS. EØS-avtalen bør definitivt diskuteres grundigere. Jeg stilte for eksempel spørsmålstegn ved EØS-tilhengernes gjentatte påstander om at avtalen har vært «avgjørende for norsk næringsliv» – uten at noen gjorde et forsøk på å dokumentere eller utdype utsagnet. Vi vet nemlig lite om dette. En av flere grunner til at vi må få en utredning om erfaringene med avtalen og alternativene til den.

Det er imidlertid en annen side ved debatten som fascinerer meg mer: At så mange på ja-sida er enige med oss motstandere i at EØS-avtalen er en husmannskontrakt, og at den undergraver det norske demokratiet.

For samtidig vet vi følgende:

  • Det var ja-siden som skaffet oss avtalen.
  • Det var ja-partiene som stoppet forslaget om en folkeavstemning om EØS før den ble innført.
  • Det var ja-partiene som førte folket bak lyset når de sa avtalen ikke skulle berøre norsk eierskap (hjemfall, anyone?), distriktspolitikk (differensiert arbeidsgiveravgift, anyone?), alkoholpolitikk (importmonopol anyone?) ….ja, den som følger med vet godt at listen kan gjøres meget lang.
  • Det er ja-partiene som er ansvarlige for at avtalen har blitt «dynamisk», eller med andre ord at den utvides med stadig nye regler.
  • Og det er ja-partiene som konsekvent har sørget for at den såkalte vetoretten ikke er brukt til å si nei til nye regler.

Kort oppsummert er det ja-siden som har ansvaret for at vi har EØS, det er ja-siden som har ansvar for at avtalen er så dårlig som den er, og ja-siden har ansvaret for at vi ikke har brukt det demokratiske handlingsrommet vi faktisk har.

Sett i dette perspektivet blir unionstilhengernes bekymring for EØS-avtalens demokratiske underskudd rørende.

Category: politikk  | Tags: , , ,  | Comments off
fredag, april 24th, 2009 | Author: æLenn

Når skal den norske ja-sida slutte å beklage seg, og slutte å unnskylde at det norske folk stemte “feil”, når de besøker sitt mekka i Brüssel?

Svein Roald Hansen, leder for Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, forteller i en replikk i Trønder-Avisa onsdag 22.4 at han mistrives med å treffe sine europeiske kolleger. Ham om det.

Lederen for unionstilhengerne bruker videre sin replikkplass til å dyrke myter og spre halvsannheter, alt for å framstille tilhengerne av norsk sjølråderett som navlebeskuende egoister. Innlegget kan ikke få stå uimotsagt.

EU flagg

Mytespredning
Mytene først. Ja-siden prøver til det kjedsommelige å tegne et bilde av at unionsmotstand er det samme som å være mot samarbeid. Hansen mener det er merkelig at Senterpartiet ikke vil stoppe Norges deltagelse i ulike programmer i EU-regi.

Dette er tom retorikk, og skuffende lite elegant til å komme fra en mangeårig Ap-stortingsrepresentant. Hansen vet utmerket godt at Senterpartiet er tilhenger av internasjonalt samarbeid, også samarbeid med unionen. Vår motstand mot norsk EU-medlemskap er ikke et nei til samarbeid. Det er et nei til å underlegge seg et politisk system som fortsatt styres av elitene, med en organisering jeg vil hevde er udemokratisk og med en ledelse som gang etter gang gjør hva som trengs for å overkjøre, ikke lytte til egen befolkning. Det siste eksempelet er Irland, som etter å ha sagt nei til den nye EU-grunnloven må “prøve igjen” for å “stemme rett”. Vi sier nei til å innlemmes i en union som fører en usolidarisk politikk mot den fattige verden, som til tross for massiv imagebygging fortsatt lar frihandel gå foran miljø. Ikke minst sier vi nei til et unionsmedlemskap som vil kneble den norske selvstendige stemmen på den internasjonale arena.

Vårt nei til unionen er et ja til bedre samarbeid – der Norge spiller en rolle, med en egen, fri stemme!

Gratispassasjer?
Så til halvsannhetene. Hansen framstiller videre Norge som “Europas gratispassasjer” som “ikke (er) villige til å ta ansvar for EU-samarbeidet, verken politisk eller økonomisk”.

Vel. Også her vet Hansen godt at Norge siden nittitallet har bidratt med milliarder av kroner til sosial og økonomisk utjevning i de minst velstående EU-landene gjennom den såkalte “EØS-kontingenten”. Men det er kanskje beleilig å ikke nevne det?

For øvrig lever Senterpartiet svært godt med at Norge ikke bidrar til å finansiere større deler av EU-byråkratiet. EU har svært dårlig kostnadsstyring, og unionens totale regnskap har ikke blitt godkjent av revisjonsretten siden vi sa nei i 94!

Jeg skjønner i og for seg at ja-siden mistrives. Det er mer enn fire år siden meningsmålingene viste noe som lignet på en unionsstemning i Norge. Siste måling var den femtiende nei-målingen på rad. Og så lenge unionstilhengerne lar mistrivselen lede dem ut i fortsatt mytespredning om nei-sida sover jeg godt om natta. Det norske folk har nemlig gjennomskuet strategien for lengst.

Denne replikken sto på trykk i Trønder-Avisa fredag 24.4.2009   Foto: sxc.hu

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
fredag, mars 27th, 2009 | Author: æLenn

Gode nyheter for EØS-skeptikere på både ja- og neisida i Navarsetes landsmøtetale

I sin tale til Sps landsmøte gjentok akkurat Liv Signe Navarsete av hun støtter kravet om en offentlig forskningsbasert utredning av konsekvensene av EØS-avtalene ( en “NOU om EØS”), og at Sp vil løfte denne saken hvis velgerne gir oss støtte til å forhandle om en ny regjering. Dette er en sak jeg har blogget om tidligere

Dette er en god nyhet for våre venner på nei-siden etter som det er et hovedkrav for Nei til EU fram mot høstens valg. Men også mange på ja-sida mener det er på tide med en gjennomgang.

Personlig er jeg litt ekstra stolt over at partilederen løfter denne saken. Jeg lanserte dette som et hovedkrav til mitt eget parti i min siste landsmøtetale før jeg gikk av som leder for Senterungdommen. Nå leverer partiet. Kult :-)

Følg landsmøtet live på www.senterpartiet.no

Category: politikk  | Tags: ,  | One Comment
torsdag, mars 26th, 2009 | Author: æLenn

Stiller du til valg er du forpliktet til å klargjøre for velgerne hva du mener i viktige spørsmål. Eller?

Nei til EU forbereder nå den tradisjonelle utspørringen der de kartlegger de ulike stortingskandidatenes holdninger til ulike EU- og EØS-spørsmål. Dette er noe organisasjonen har gjort også ved tidligere stortingsvalg. Svarene trykkes opp og spres til velgere i hele landet, slik at folk kan gjøre informerte valg.

Så langt alt vel. Men det som aldri slutter å forundre meg, er at vi hver gang ser kandidater som nekter å svare på spørsmålene. Også denne gangen kan det se ut til at profilerte kandidater ikke vil at velgerne skal vite hva de mener om EU og EØS. Etter §93-aksjonen i fjor var det til alt overmål stortingsrepresentanter som følte at Nei til EU drev utpressing når vi konfronterte dem med at de plutselig gikk inn for noe annet enn hva de hadde lovt før valget. Oi. Hva skal man si?

Har ikke velgerne krav på å vite hva du står for når du stiller til valg? Er det ikke noe grunnleggende udemokratisk over å nekte å svare på slike spørsmål så lenge de er respektfullt og saklig stilt?

Det skal bli spennende å høre argumentasjonen til de som eventuelt nekter.

Category: politikk  | Tags: ,  | Comments off
fredag, mars 20th, 2009 | Author: æLenn

Jeg har stor sympati for den kompromissløse jobben Georg Apenes i lang tid har gjort for personvernet i Norge. Ett av de heteste spørsmålene nå er om datalagringsdirektivet er EØS-relevant, og hvis det er det om Norge skal bruke den såkalte reservasjonsretten i EØS-avtalen for å skjerme oss mot det. Apenes skriver godt om saken i sin personlige spalteDatatilsynets nettsider. Anbefales!

Se også nettsiden Datalagringsdirektivet.no som samler mye informasjon om direktivet og om debatten (siden er dessverre ikke veldig oppdatert, og du bør nok se bort fra viagraspamen i forumet, triste saker ;-) … likevel ligger det mye nyttig informasjon der).

Du kan også oppsøke Facebookgruppen Nei til Datalagringsdirektivet.

mandag, desember 22nd, 2008 | Author: æLenn

Uten at det er rakettforskning jeg har drevet med, så er det like fullt to nyheter i førjulstida som gir meg muligheten til å si “ka sa æ”. Den ene er en forventa skuffelse. Den andre kan love godt.

Skuffelsen først. I juni blogget jeg (her og her) om hva EU ville gjøre da Irlands befolkning gjennom folkeavstemningen sa nei til EU-grunnloven. Reaksjonene fra unionsledelsen gikk i retning av at at Irland ville få beskjed om at de hadde valgt feil og vennligst fikk forsøke igjen. Dessverre slo det til, og nå er det klart at Irene neste år skal stemme på nytt. I stedet for å lytte til folket og ta hintet følger EU den vante oppskriften med å pusse på noen detaljer, gi noen innrømmelser og så kjøre en ekstraomgang for å lokke og/eller skremme med seg tvilerne. When will they ever learn?

Så det som er en god nyhet og som kan føre til mange spennende debatter i Norge framover. Nylig var  Sp-leder Liv Signe Navarsete glassklar i sitt krav om en gransking av EØS-avtalen. NRK refererer Liv Signe på at “En grundig, forskerbasert og uavhengig gransking av hvilke konsekvenser EØS-avtalen har hatt på det norske samfunnet vil være et av kravene fra Senterpartiet hvis de rødgrønne partiene skal i regjeringsforhandlinger etter valget neste år.” Jeg skal innrømme at det er artig at partilederen så tøft velger å plukke opp det viktigste kravet jeg stilte til moderpartiet i min siste landsmøtetale før jeg ga meg som Senterungdomsleder for et år siden.

Kravet om en utredning har også blitt fremmet av Nei til EU, og er støttet av en rekke ja-medier. Det blir veldig spennende å se hva denne debatten kan føre til av endringer på lang sikt. Jeg er overbevist om at en slik utredning vil føre EØS-debatten over i en ny fase.

Category: politikk  | Tags: , , ,  | One Comment