Tag-Archive for » EU «

mandag, august 17th, 2009 | Author: æLenn

Onsdag deltok jeg i EØS-debatt på Litteraturhuset i Oslo. Det ble en seanse med få (om noen) overraskelser: Vi gikk relativt fort fra EØS til EU-debatt, og både ja- og nei-side fikk innslag av den vanlige overtenningen som tar livet av nyansene.

Jeg synes det var synd at debatten handlet mer om EU enn om EØS. EØS-avtalen bør definitivt diskuteres grundigere. Jeg stilte for eksempel spørsmålstegn ved EØS-tilhengernes gjentatte påstander om at avtalen har vært «avgjørende for norsk næringsliv» – uten at noen gjorde et forsøk på å dokumentere eller utdype utsagnet. Vi vet nemlig lite om dette. En av flere grunner til at vi må få en utredning om erfaringene med avtalen og alternativene til den.

Det er imidlertid en annen side ved debatten som fascinerer meg mer: At så mange på ja-sida er enige med oss motstandere i at EØS-avtalen er en husmannskontrakt, og at den undergraver det norske demokratiet.

For samtidig vet vi følgende:

  • Det var ja-siden som skaffet oss avtalen.
  • Det var ja-partiene som stoppet forslaget om en folkeavstemning om EØS før den ble innført.
  • Det var ja-partiene som førte folket bak lyset når de sa avtalen ikke skulle berøre norsk eierskap (hjemfall, anyone?), distriktspolitikk (differensiert arbeidsgiveravgift, anyone?), alkoholpolitikk (importmonopol anyone?) ….ja, den som følger med vet godt at listen kan gjøres meget lang.
  • Det er ja-partiene som er ansvarlige for at avtalen har blitt «dynamisk», eller med andre ord at den utvides med stadig nye regler.
  • Og det er ja-partiene som konsekvent har sørget for at den såkalte vetoretten ikke er brukt til å si nei til nye regler.

Kort oppsummert er det ja-siden som har ansvaret for at vi har EØS, det er ja-siden som har ansvar for at avtalen er så dårlig som den er, og ja-siden har ansvaret for at vi ikke har brukt det demokratiske handlingsrommet vi faktisk har.

Sett i dette perspektivet blir unionstilhengernes bekymring for EØS-avtalens demokratiske underskudd rørende.

Category: politikk  | Tags: , , ,  | Comments off
tirsdag, juni 23rd, 2009 | Author: æLenn

Ka har rovdyrpolitikk, kommunesammenslåinga og EU/EØS me kvarainnjer å jerra? Jo – det hainnjle om kæmm som bestæmme!

Norske aviser er fylt med diskusjon – om prosenter og kostnadseffektivitet, Rybak og Hamren, moteblogging og jagerflykjøp. Viktig og uviktig.

Men hvor blir det av debatten om folkestyret? Hvorfor spør ingen hvem som egentlig bestemmer? Glemmer vi de overordnede spørsmålene fordi vi stirrer oss blinde på alle mulige detaljer?

Respektløse eksperter
Ta norsk rovdyrpolitikk. Hvem bestemmer den? Politikere eller byråkrater? Hvilke politikere, hvilke byråkrater? Mange vil si at et relativt snevert fagmiljø har større makt enn politikerne i rovdyrdiskusjonen.

Vi namdalinger vet hvordan såkalte eksperter har fått definere rammene for debatten, eksperter som ikke respekterer lokal kunnskap fra de som lever i, med og av naturen.  Vi glemmer ikke da fagfolkene fortalte oss at det knapt fantes bjørn i hele Norge, samtidig som vi med egne øyne hadde observert flere bare i Lierne! Hvem lyttet Stortinget til? Ekspertene eller Libyggen?

Det ferskeste eksemplet er ulven kalt Galven-tispa. Hun har herjet utenfor ulvesonen – i et område der Stortinget har vedtatt at sau skal gå foran rovdyr. Likevel har fagmiljøene bestemt at ulven skal få leve. Ulven er nemlig russisk, og har helt spesielle gener som kan forebygge innavl blant de norske ulvene. Og da gjelder visst plutselig ikke Stortingets vedtak om ulvesoner lenger…

Hvorfor diskuterer vi ikke hvem som egentlig bestemmer norsk rovdyrpolitikk?

Smått er godt
Debatten om kommunesammenslåing går høyt. Hva handler den om? Jo; utgangspunktet er påstandene om at vi har uvanlig mange kommuner i Norge, at vi har en uvanlig og unødvendig stor kommunesektor, at norske kommuner er ineffektive. Påstander basert på ”fakta” utvalgt av høyresidens ideologer – basert på myter, spør du meg.

Men altså; demokrati. Undersøkelser viser at befolkningen i små kommuner har bedre kontakt med og større tillit til de som styrer kommunen sin – både til politikere og administrasjon.

Overrasket? Neppe. Vi namdalinger kjenner verdien av nærheten til de vi har valgt. Selvfølgelig er det lettere for innbyggerne på Kongsmoen å påvirke kommunestyret i Høylandet enn dersom de skulle kjempe sin sak i ”Indre Namdal kommunestyre”, et sannsynlig resultat dersom Frp fikk styre. For meg er det en absurd tanke at jeg, fra kommunestyret i Grong, skulle bestemt noe som helst over utviklingen i Skorovass eller på Agle. Vi namdalinger vet at smått er godt, også i debatten om kommunestørrelser.

Hvorfor handler ikke kommunedebatten om hvem som skal bestemme?

15 000 lobbyister
EUs befolkning gir blaffen i unionsdemokratiet. Nylig var det valg til unionens eneste folkevalgte organ, EU-parlamentet. Valgdeltagelsen ble historisk lav, triste 43%.

Jeg tror det lave engasjementet henger nøye sammen med at folk ser at deres stemme uansett betyr forsvinnende lite.

Folk ser at pengene rår. Det jobber 15 000 svært godt betalte lobbyister i Brüssel, profesjonelle påvirkere som skal sørge for at byråkrati og politikere bryr seg mer om deres storkonsern, og mindre om sine egne velgere.

Folk ser at unionseliten faktisk ikke bryr seg om hva folket mener. Som når lederne, hver eneste gang folket sier nei til et nytt prosjekt i en folkeavstemning, finner en snedig omvei til å gjennomføre de grandiose planene sine likevel (det siste eksempelet er EU-grunnloven, der irene nå får en ny sjanse til å ”stemme rett” – litt av en stemmerett…).

Men også i Namdalen ser vi unionens underskudd på demokrati. Det påvirker oss, gjennom EØS-avtalen. Nord-Trøndernes eget kraftverk, NTE, har gjentatte ganger hatt EØS-systemet på nakken med innblanding og utidige spørsmål om blant annet breibandsatsinga. EU spenner bein, også på oss som sa nei.

Er det greit at vi, som sa nei til å underlegge oss unionen, skal rammes av unionens byråkrati og markedstenking? Og hva i all verden har EU med NTEs breibandsutbygging å gjøre?!??

Kæmm bestæmme – egentlig? Og keffer e det så mang politikera som itj e interessert i å diskuter nettopp det? Æ bære spør…

(Dersom alt gaar som det skal, staar denne teksten paa trykk y Namdalsavisa under vignetten “Aerlig talt”  tirsdag 23. juni)

lørdag, mai 09th, 2009 | Author: æLenn

Ja-siden i Arbeiderpartiet fornekter seg ikke. Den gryende debatten om unionsmedlemskap på Island skaper da noen overskrifter også her hjemme. I dag kan vi lese i VG at Ap-topper nekter å stenge døren for EU.

Ja-folkene krever at en eventuell ny rød-grønn regjering ikke skal ha en formulering om at EU-medlemskap er uaktuelt i sin regjeringserklæring. Døren på gløtt for unionen, altså.

Det er ikke overraskende at Ap-mannen Svein Roald Hansen, som er leder for Europabevegelsen, er ivrig etter å kunne starte en debatt om norsk innlemmelse i unionen. Det er desto mer oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiets nye partisekretær, Raymond Johansen, er blant dem som mener at Ap må “ha handlefrihet i forhold til å søke om medlemskap”.

Jeg spør meg selv: Ønsker Johansen en ny regjering eller gjør han det ikke? Mener han alvor når han antyder at det skal være mulig å få med seg Sp på en endring av denne formuleringen? Har Ap virkelig fått en partisekretær med så til de grader begrenset politisk gangsyn?

Senterpartiet er garantisten for at en ny rødgrønn regjering ikke vil åpne for medlemskap. Johansen og Ap må velge. Regjering eller EU.

Category: politikk  | Tags: ,  | 2 Comments
fredag, april 24th, 2009 | Author: æLenn

Når skal den norske ja-sida slutte å beklage seg, og slutte å unnskylde at det norske folk stemte “feil”, når de besøker sitt mekka i Brüssel?

Svein Roald Hansen, leder for Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, forteller i en replikk i Trønder-Avisa onsdag 22.4 at han mistrives med å treffe sine europeiske kolleger. Ham om det.

Lederen for unionstilhengerne bruker videre sin replikkplass til å dyrke myter og spre halvsannheter, alt for å framstille tilhengerne av norsk sjølråderett som navlebeskuende egoister. Innlegget kan ikke få stå uimotsagt.

EU flagg

Mytespredning
Mytene først. Ja-siden prøver til det kjedsommelige å tegne et bilde av at unionsmotstand er det samme som å være mot samarbeid. Hansen mener det er merkelig at Senterpartiet ikke vil stoppe Norges deltagelse i ulike programmer i EU-regi.

Dette er tom retorikk, og skuffende lite elegant til å komme fra en mangeårig Ap-stortingsrepresentant. Hansen vet utmerket godt at Senterpartiet er tilhenger av internasjonalt samarbeid, også samarbeid med unionen. Vår motstand mot norsk EU-medlemskap er ikke et nei til samarbeid. Det er et nei til å underlegge seg et politisk system som fortsatt styres av elitene, med en organisering jeg vil hevde er udemokratisk og med en ledelse som gang etter gang gjør hva som trengs for å overkjøre, ikke lytte til egen befolkning. Det siste eksempelet er Irland, som etter å ha sagt nei til den nye EU-grunnloven må “prøve igjen” for å “stemme rett”. Vi sier nei til å innlemmes i en union som fører en usolidarisk politikk mot den fattige verden, som til tross for massiv imagebygging fortsatt lar frihandel gå foran miljø. Ikke minst sier vi nei til et unionsmedlemskap som vil kneble den norske selvstendige stemmen på den internasjonale arena.

Vårt nei til unionen er et ja til bedre samarbeid – der Norge spiller en rolle, med en egen, fri stemme!

Gratispassasjer?
Så til halvsannhetene. Hansen framstiller videre Norge som “Europas gratispassasjer” som “ikke (er) villige til å ta ansvar for EU-samarbeidet, verken politisk eller økonomisk”.

Vel. Også her vet Hansen godt at Norge siden nittitallet har bidratt med milliarder av kroner til sosial og økonomisk utjevning i de minst velstående EU-landene gjennom den såkalte “EØS-kontingenten”. Men det er kanskje beleilig å ikke nevne det?

For øvrig lever Senterpartiet svært godt med at Norge ikke bidrar til å finansiere større deler av EU-byråkratiet. EU har svært dårlig kostnadsstyring, og unionens totale regnskap har ikke blitt godkjent av revisjonsretten siden vi sa nei i 94!

Jeg skjønner i og for seg at ja-siden mistrives. Det er mer enn fire år siden meningsmålingene viste noe som lignet på en unionsstemning i Norge. Siste måling var den femtiende nei-målingen på rad. Og så lenge unionstilhengerne lar mistrivselen lede dem ut i fortsatt mytespredning om nei-sida sover jeg godt om natta. Det norske folk har nemlig gjennomskuet strategien for lengst.

Denne replikken sto på trykk i Trønder-Avisa fredag 24.4.2009   Foto: sxc.hu

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
fredag, mars 27th, 2009 | Author: æLenn

Gode nyheter for EØS-skeptikere på både ja- og neisida i Navarsetes landsmøtetale

I sin tale til Sps landsmøte gjentok akkurat Liv Signe Navarsete av hun støtter kravet om en offentlig forskningsbasert utredning av konsekvensene av EØS-avtalene ( en “NOU om EØS”), og at Sp vil løfte denne saken hvis velgerne gir oss støtte til å forhandle om en ny regjering. Dette er en sak jeg har blogget om tidligere

Dette er en god nyhet for våre venner på nei-siden etter som det er et hovedkrav for Nei til EU fram mot høstens valg. Men også mange på ja-sida mener det er på tide med en gjennomgang.

Personlig er jeg litt ekstra stolt over at partilederen løfter denne saken. Jeg lanserte dette som et hovedkrav til mitt eget parti i min siste landsmøtetale før jeg gikk av som leder for Senterungdommen. Nå leverer partiet. Kult :-)

Følg landsmøtet live på www.senterpartiet.no

Category: politikk  | Tags: ,  | One Comment
torsdag, mars 26th, 2009 | Author: æLenn

Stiller du til valg er du forpliktet til å klargjøre for velgerne hva du mener i viktige spørsmål. Eller?

Nei til EU forbereder nå den tradisjonelle utspørringen der de kartlegger de ulike stortingskandidatenes holdninger til ulike EU- og EØS-spørsmål. Dette er noe organisasjonen har gjort også ved tidligere stortingsvalg. Svarene trykkes opp og spres til velgere i hele landet, slik at folk kan gjøre informerte valg.

Så langt alt vel. Men det som aldri slutter å forundre meg, er at vi hver gang ser kandidater som nekter å svare på spørsmålene. Også denne gangen kan det se ut til at profilerte kandidater ikke vil at velgerne skal vite hva de mener om EU og EØS. Etter §93-aksjonen i fjor var det til alt overmål stortingsrepresentanter som følte at Nei til EU drev utpressing når vi konfronterte dem med at de plutselig gikk inn for noe annet enn hva de hadde lovt før valget. Oi. Hva skal man si?

Har ikke velgerne krav på å vite hva du står for når du stiller til valg? Er det ikke noe grunnleggende udemokratisk over å nekte å svare på slike spørsmål så lenge de er respektfullt og saklig stilt?

Det skal bli spennende å høre argumentasjonen til de som eventuelt nekter.

Category: politikk  | Tags: ,  | Comments off
fredag, mars 20th, 2009 | Author: æLenn

Jeg har stor sympati for den kompromissløse jobben Georg Apenes i lang tid har gjort for personvernet i Norge. Ett av de heteste spørsmålene nå er om datalagringsdirektivet er EØS-relevant, og hvis det er det om Norge skal bruke den såkalte reservasjonsretten i EØS-avtalen for å skjerme oss mot det. Apenes skriver godt om saken i sin personlige spalteDatatilsynets nettsider. Anbefales!

Se også nettsiden Datalagringsdirektivet.no som samler mye informasjon om direktivet og om debatten (siden er dessverre ikke veldig oppdatert, og du bør nok se bort fra viagraspamen i forumet, triste saker ;-) … likevel ligger det mye nyttig informasjon der).

Du kan også oppsøke Facebookgruppen Nei til Datalagringsdirektivet.

mandag, desember 22nd, 2008 | Author: æLenn

Uten at det er rakettforskning jeg har drevet med, så er det like fullt to nyheter i førjulstida som gir meg muligheten til å si “ka sa æ”. Den ene er en forventa skuffelse. Den andre kan love godt.

Skuffelsen først. I juni blogget jeg (her og her) om hva EU ville gjøre da Irlands befolkning gjennom folkeavstemningen sa nei til EU-grunnloven. Reaksjonene fra unionsledelsen gikk i retning av at at Irland ville få beskjed om at de hadde valgt feil og vennligst fikk forsøke igjen. Dessverre slo det til, og nå er det klart at Irene neste år skal stemme på nytt. I stedet for å lytte til folket og ta hintet følger EU den vante oppskriften med å pusse på noen detaljer, gi noen innrømmelser og så kjøre en ekstraomgang for å lokke og/eller skremme med seg tvilerne. When will they ever learn?

Så det som er en god nyhet og som kan føre til mange spennende debatter i Norge framover. Nylig var  Sp-leder Liv Signe Navarsete glassklar i sitt krav om en gransking av EØS-avtalen. NRK refererer Liv Signe på at “En grundig, forskerbasert og uavhengig gransking av hvilke konsekvenser EØS-avtalen har hatt på det norske samfunnet vil være et av kravene fra Senterpartiet hvis de rødgrønne partiene skal i regjeringsforhandlinger etter valget neste år.” Jeg skal innrømme at det er artig at partilederen så tøft velger å plukke opp det viktigste kravet jeg stilte til moderpartiet i min siste landsmøtetale før jeg ga meg som Senterungdomsleder for et år siden.

Kravet om en utredning har også blitt fremmet av Nei til EU, og er støttet av en rekke ja-medier. Det blir veldig spennende å se hva denne debatten kan føre til av endringer på lang sikt. Jeg er overbevist om at en slik utredning vil føre EØS-debatten over i en ny fase.

Category: politikk  | Tags: , , ,  | One Comment
torsdag, november 20th, 2008 | Author: æLenn

Bli med på markering mot tjenestedirkektivet i dag – over hele landet!

Jeg går nesten aldri i demonstrasjonstog. E itj my te aksjonista vi fra Øyheim, sjø. De gangene jeg har gjort det, har det oftest vært på grunn av ulike EU-spørsmål.

I dag skal jeg ut igjen – denne gangen i kampen mot tjenestedirektivet.

Jeg er ikke skuffa over ledelsen i Arbeiderpartiet, av dem hadde jeg ikke ventet annet enn at de ville presse gjennom et Ap-ja.

Jeg er derimot skuffa over Roar Flåthen og LO. At fagbevegelsen slår seg til ro med ensidige signaler fra Stoltenberg (han nekter selv å kalle det garantier!), etter at Jens har hatt en samtale i enerom med EU-kommisjonens president Barosso – … det er knapt til å tro.

Det ulmer på grasrota. Bli med å blås på gnistene. Skap brann!

Det er markeringer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Lillehammer. Mer info finner du på fjesboka: http://www.new.facebook.com/event.php?eid=35208839623

(ps: overskriften er henta fra Thomas Giertsens geniale innslag der han besøkte Blitz :-D )

Category: politikk  | Tags: , ,  | Comments off
onsdag, september 17th, 2008 | Author: æLenn

Husker du da Sverige i 2003 sa nei til euroen og valgte å styre sin egen finans- og pengepolitikk? Siden den gang er ja-sidens skremmebilde fra Euro coinsEuro-avstemningen gjort til skamme (høres det kjent ut?).

Den svenske regjeringen, bestående av ja-partier, vil at Riksdagen skal ratifisere EU-grunnloven – denne gangen uten at det svenske folket får si sin mening i en folkeavstemning (man lærer da av tidligere feil).

Dette kunne man sagt mye interessant om, men ett element som så langt har fått lite oppmerksomhet, er at Sveriges ja til EU-grunnloven kan innebære en snikinnføring av euro i Sverige. Det skjer neppe over natten, men alt legges nå til rette.

Grunnloven krever nemlig at medlemslandene innfører euroen som valuta. Aksepterer du grunnloven, aksepterer du dette kravet. Så gjelder det bare å vente på en timing som passer… var det svenske folkets nei bare en kort omvei for de politiske lederne?

Category: Uncategorized  | Tags: , ,  | Comments off