Tag-Archive for » frp «

torsdag, februar 05th, 2009 | Author: æLenn

De som vil “redde lokaldemokratiet” gjennom å slå sammen lokal- og stortingsvalg er ikke bare pessimister. De har gitt opp. Eller så er de riktig, riktig kyniske.

Leder for arbeiderpartiets programkomite, Helga Pedersen, blåser nå nytt liv i den gamle debatten om å slå sammen lokal- og stortingsvalg, eller mer presist: Legge valgene til samme dato ( i dag omtalt blant annet i Dagbladet x2, og VG). Forslaget er tidligere støttet av blant annet Frps Per Sandberg.

Det er neppe overraskende at jeg mener dette er en særdeles dårlig ide.

893432_parliament_1

Foto: sanja gjenero / www.sxc.hu

Kommune- og fylkestingsvalgene sliter allerede i dag med at rikspolitikere og rikspolitikk får alt for sterkt fokus, og at lokale kandidater og saker kommer i skyggen. Jeg mener at dette er en av årsakene til at valgdeltagelsen er lavere i lokalvalg enn i stotringsvalg. Det er åpenbart at dette problemet ville bli forsterket hvis stortingsvalget foregikk på samme tid. Til tross for at vi har en sterk lokal avisflora i Norge ville ikke lokalpolitikken ha en sjangs.

Legg til at kirkevalgene gjør at vi potensielt må gjøre minst fire valg på en og samme dag (eventuelle lokale eller nasjonale folkeavstemninger vil fort bli lagt til den faste valgdagen), så er kaoset komplett.

Jeg synes det er overraskende at forslaget kommer nå som vi kan se flere tegn på en vitalisering av nettopp den lokale politiske debatten. Riksmedia gjorde  i lokalvalget høsten 2007 mange spennende nye grep for å sette fokus på at det var nettopp en lokalvalgkamp. Framveksten og bruken av ulike nettverktøy har også potensiale til å skape nytt liv i den lokale politiske debatten. Jeg er for eksempel spent på hva ulike lokale og regionale soner på ulike nettsamfunn kan få å si.

Kynikerne vil si at det er ganske fascinerende at forkjemperne for felles valgdag samtidig er de som har alt å tjene på at lokalvalg handler om nasjonale saker og nasjonale profiler. Jeg ville selvfølgelig aldri hevde at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet legger prinsipper til side fordi de kan tjene på det. En uhørt tanke. Jens og Jensen er selvfølgelig for gode til sånt.

fredag, januar 23rd, 2009 | Author: æLenn

I Per Sandbergs (FrP) munn blir ”tvangssammenslåing av kommuner” til “demokratireform”. Jøss – jeg visste ikke at George Orwells bok 1984 er pensum i FrP-skolen?

Per Sandberg fortalte oss i torsdagens VG (referert blant annet i NA) om sin våte drøm: Han ønsker å sette et tak på hvor liten en kommune får lov til å være  i innbyggertall.  Taket skal være et sted ”mellom 15-20000, kanskje høyere”. 

Og med det var katta ute av sekken.

Hvis FrP får makta vil altså hele regionen Indre Namdal, der jeg hører til, være for liten. Til sammen har kommunene i Indre Namdal knapt ni tusen innbyggere. Samtidig er bosetningen spredd, og vi har god plass: I areal er regionen større enn sju ulike fylker – og faktisk nesten like stor som oslofjordfylkene Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen!

Hvordan skal FrP så nå målet sitt? Sandberg har et problem: Han vet at svært mange er glade i kommunen sin. I Norge er det nemlig mange som faktisk føler tilhørighet til det som i mange andre land oppleves som fjerne administrative inndelinger.Til tross for en kommuneøkonomi under press opplever folk at det er mye som fungerer bra, at ungene trives på nærskolen og at bestemor får ålreit stell. Ikke minst vet de at de har kort vei til politikere og administrasjon når de skal fremme synspunktene sine. 

Sandberg har tydeligvis lest sin Orwell og kjenner til ”nytale”, hvordan språk kan tilsløre virkeligheten. FrP pakker sentraliseringspolitikken sin inn i et vakkert papir av en ”demokratireform” som skal være ”basert på frivillige kommunesammenslåinger der det settes en viss minstenorm for kommunestørrelse”. Se nøye på den siste setningen. Er det flere enn meg som synes det er en ørliten selvmotsigelse? Frivillig tvang anyone? Villj du itj, så ska du!

Sandberg avslutter VG-intervjuet med å fastslå at ”alle skjønner at dagens kommunestruktur ikke fungerer”. Vel, jeg har en nyhet til deg, Per: En bløff blir ikke sann selv om du pakker den pent inn og gjentar den mange ganger.

Jeg har i årevis vært småforelsket i det lokalpolitiske systemet i Norge, og har tidligere kalt kommunene for juvelen i den norske demokratikronen. Jeg har derfor lenge ønsket meg mer oppmerksomhet og debatt om kommune-Norge. Men en slik diskusjon må ikke starte slik FrP ønsker: Med en fasit som sier sammenslåing, sammenslåing, sammenslåing. Debatten må ha et prinsipielt utgangspunkt. Hva er målet med å ha en kommune og en fylkeskommune? For meg er svaret åpenbart: Nærhet mellom folket og dem de har valgt til å styre, et oversiktlig beslutningssystem der vanlige folk har noe å si og kan påvirke sitt lokalsamfunn. Som Åge sier det i sangen Gjennomsnittsmann: ”der vi føle vi e med og kan bestem”. 

Så enkelt kan det sies.

lørdag, januar 10th, 2009 | Author: æLenn

Jeg kjenner ikke til Olaf Svorstøl, men jeg nøler likevel ikke med kåre ham til dagens dust. Med forbehold om at han er riktig sitert: Uttalelsene som lederen for Fellesutvalget for Palestina (FuP) har gitt til Dagbladet i dag spenner bein på oss som prøver å rette seriøs kritikk mot Israels politikk.

Jeg tilhører dem som mener at det ikke finnes noen enkel løsning på midtøstenkonflikten, og både Israel så vel som palestinske grupperinger og palestinsk lederskap deler ansvaret for å finne en løsning. Samtidig er det ingen tvil om at Israel som stat er den sterke parten, en part som begår massive overgrep mot den palestinske befolkningen – kollektiv avstraffelse som vi ikke kan akseptere.

Det er ganske enkelt avskyelig at Siv Jensen prøver å slå politisk mynt på krigen i Gaza gjennom et skamløst frieri til de få enøyde Israelvennene i Norge.

Men Svorstøl bommer grovt når han til Dagbladet sier at Siv Jensen har sin del av ansvaret for at demonstrasjonen utenfor Stortinget torsdag utartet seg (intervjuet er også sitert i en NTB-melding blant annet hos VG)

- Vi setter oss ikke til dommere over dem som velger å aksjonere på en annen måte. Siv Jensens provokasjoner utløste en reell forbannelse. Vi skiller ikke mellom uverdige og verdige demonstranter, sier han.

Han siteres heldigvis også på at FuP selvfølgelig tar avstand fra voldshandlinger.

Likevel: Dette er helt utrolig. 

Og med det sier vi takk til Svorstøl, som med et relativt spesielt syn på akseptable aksjonsformer sannsynligvis masseproduserer FrP-velgere og svekker palestinasympatien.

Category: politikk  | Tags: ,  | 7 Comments