Tag-Archive for » miljø «

torsdag, juni 05th, 2008 | Author: æLenn

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sier blankt nei til fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane sitt ønske om å bruke muligheten for bygging i strandsonen som et lokkemiddel i kampen for å snu flyttestrømmen.

På nettsidene til NRK Sogn og Fjordane siteres Solheim slik:
“Regjeringa ønskjer å stramme inn reglane om byggjeforbod i 100-metersbeltet, seier miljøvernminister Solheim”

…vel, vel. Jeg trodde Soria Moria definerte hva regjeringen mener. Det står det riktignok at de vil stramme inn “i områder med sterk konkurranse i strandsonen”. Men det står også “Det skal legges opp til en sterkere geografisk differensiering i retningslinjene”. Dette har i årevis vært en viktig sak for oss i Senterpartiet: At ulike deler av landet er nettopp det: Ulike. Da trenger de også ulike regler. Mens Oslofjorden og deler av det blide Sørland bygges ned er det mil på mil på mil med ubygd kystlinje i for eksempel Sogn og Fjordane. Muligheten til å bygge seg et hus ved sjøen er jo et kjempemessig fortrinn for kommunene når de skal gjøre seg attraktive for folk i etableringsfasen. Argumenter om at man hindrer allmenhetens tilgang eller forringer miljøverdier blir bare latterlige i disse tilfellene.

Jeg foreslår at Solheim tar seg et besøk hos fylkesordfører Nils R med det aller første. Statsråder har godt av å møte den virkelige verden. På veien over fjellet kan han lese Soria Moria på nytt. Det trengs tydeligvis.

Category: Ukategorisert  | Tags: , ,  | One Comment
onsdag, august 15th, 2007 | Author: æLenn
Vernespørsmål fører som regel til store konflikter, spesielt i områdene som er aktuelle for verning. Jeg mener konflikten sjelden er et spørsmål for og mot vern – det egentlige stridsspørsmålet er hvem som skal bestemme. Konfliktene oppstår når lokalsamfunn overstyres. Svært mange føler seg etter hvert overkjørt av blant annet Direktoratet for Naturforvaltning (DN) – de føler at byråkratene har mistillit til befolkningens intensjoner, og at den lokalkunnskapen de sitter med blir sett på som verdiløs.
…høringsfristen må utsettes…

I sommer presenterte DN sitt forslag til nye regler for motorferdsel i utmark og vassdrag. DN ønsker å stramme inn på mulighetene for blant annet scooterkjøring, og forslaget har allerede ført til en god del bråk i de kommunene som berøres sterkest.

Med det problematiske forholdet DN har til mange lokalsamfunn skulle en tro de var opptatt av å ha gode prosesser og dialoger med kommunene. Men neida. Forslaget ble sendt på høring ved inngangen til fellesferien, i en tid da både kommuner og folk flest har lav beredskap og liten Photo: US Department of Defencemulighet til å jobbe skikkelig med slike saker. Selv DN tar visst ferie: På sin egen nettside opplyste de om at det på grunn av ferieavvikling ville ta ekstra lang tid å få svar på spørsmål om høringen…

Til alt overmål setter de fristen til den 15. oktober. På det tidspunktet er hverken de nye kommunestyrene eller fylkestingene operative!

Jeg tror ikke høringen er planlagt for at kommuner og fylker skal få problemer med å rekke å uttale seg på en god måte. Men det ser ikke ut som om DN har vært spesielt våkne for og opptatt av det lokale demokratiet når de planla prosessen.

Hvis DN mener noe med de fine ordene om lokal medvirkning så må høringsfristen utsettes. Alt annet blir en parodi.

Category: Ukategorisert  | Tags: , , ,  | Comments off