Tag-Archive for » stortinget «

mandag, oktober 12th, 2009 | Author: æLenn
Stortinget

Stortinget (foto: stortinget.no)

Hvilke ambisjoner har egentlig de nye representantene på Stortingets vegne? Spørsmålet tvinger seg fram etter en lang, lang dag med trontaledebatt.

Jeg er blant dem som mener Stortinget bør spille en viktigere rolle enn i dagens situasjon. Jeg har aldri vært noen fan av flertallsregjering som fenomen, og ønsker meg en nasjonalforsamling med flere og viktigere debatter.

Våre folkevalgte bør ta ledelse.

Denne ambisjonen skulle vi tro at representantene i det nyvalgte Stortinget delte. Men etter å ha hørt på store deler av dagens trontaledebatt må jeg si jeg undres.

Hvor er viljen til å overraske? Hvor er viljen til å utfordre substansielt, utover valgkampens enkle retorikk? Hvor er viljen til å sette ting i ideologisk perspektiv, til meningsbrytning om samfunnsretning?

Og kommunikasjonsmessig: Hvor er viljen til å forberede seg slik at man holder en tale i stedet for å lese opp et innlegg?

Trontaledebatten var i mine øyne et langt gjesp. En serie selvfølgeligheter fremført uten noe som en gang lignet en imponerende innlevelse. Svært mange innlegg var så tannløse at mange ville hatt problemer med å gjette hvilket parti som holdt det dersom de ikke visste det på forhånd.

I en situasjon med flertallsregjering er det alltid stor sannsynlighet for at Stortingets posisjon svekkes. Skal vi demme opp for dette  må Stortinget gjøre seg selv relevant. Det gjorde de ikke i dag.

(jadda, jadda, så var ikke alt helt svart og jeg hørte også noen lysglimt, og folk må ha lov til å være litt nervøse første dag,  osv osv osv – men jeg klarer altså ikke å døyve den massive følelsen av at dette er et organ fullt av folk som ikke helt vet hva de vil… og det er noget urovekkende…)

Category: politikk  | Tags: , ,  | One Comment
torsdag, juli 02nd, 2009 | Author: æLenn

Er en flertallsregjering en demokratisk velsignelse – eller en svekkelse og knebling av Stortinget?

Jeg synes dagens regjering styrer landet på en god måte, og håper vi får tillit og nytt flertall av folket den 14. september, helst med et enda sterkere Senterparti. Men jeg har aldri vært blant kritikerne av mindretallsregjeringer som fenomen, og min skepsis til de uheldige sidene ved en flertallsregjering er ikke svekket de siste fire årene.

893432_parliament_1

Mange har klaget over de store problemene med mindretallsregjeringer, som har  ropt etter et såkalt styringsdyktig flertall, som mener at ansvaret for politikken med mindretallsregjeringer blir så vanskelig å plassere, politikken så uoversiktlig og vanskelig å forstå, at folket ikke klarer å følge med.

Støere kurs?

Blir det støere kurs og mer oversiktlig og ryddig politikk dersom en regjering har et fast flertall i Stortinget ? Vel – så lenge det er en regjering satt sammen av flere partier mener jeg at svaret er nei.

Alle regjeringsbeslutninger vil da være kompromisser mellom partiene i regjering, resultater av drakamper mellom regjeringspartnerne. Utfallet vil variere fra sak til sak, avhengig av partienes størrelse. Så lenge det må inngås kompromisser for å få flertall vil utfallene alltid helle mot sentrum. Dette gjelder både med og uten flertallsregjering.

Bedre oversikt, ryddigere ansvar?

Ansvaret for politiske vedtak blir tydeligere med en flertallsregjering. Men det betyr ikke at det blir lettere å få oversikt og innsikt i hvorfor ting blir som de blir. Tvert i mot.

Detaljer fra interne drøftinger, forhandlinger og drakamper i regjering kan og skal ikke være offentlige. Dermed blir det vanskeligere for folk flest å følge med å hvem som egentlig har sloss for hva.

Jeg mistenker en del av de som fremmer disse argumentene for flertallsregjering for egentlig å ønske seg et topartisystem. Dem om det.

Mindre åpenhet, mindre politisk debatt

Med flertallsregjering flyttes mye politisk diskusjon fra Stortinget og inn i mer lukkede regjeringskontor. Stortinget blir en uinteressant arena, som i det daglige fungerer som en sandkasse der opposisjonen forsøker (men aldri klarer) å spenne ben på regjeringen, mens representantene for regjeringspartiene driver passiv sandpåstrøing.

De politiske debattene med nerve dukker selvsagt fortsatt opp en gang i blant – men ikke oftere enn at mange vil være enige i at Stortinget blir en kraftløs politisk arena, der symbolikk er viktigere enn substans.

All makt i denne sal?

All makt i denne sal? (Foto:Stortinget)

Maktforskyving, Storting vs regjering

Debatten om maktfordelingen i det norske demokratiet spilte en viktig historisk rolle for at vi kom dit vi er i dag. Men hvor er debatten nå? Hvorfor har det stilnet? Hvor er forsvaret for vårt direkte folkevalgte organ?

Jeg mener vi bør verne om Stortingets posisjon i det norske demokratiet. Det er Stortinget som er folkevalgt, det er de som står til ansvar for oss.

Vi bør søke å få flere og viktigere debatter i Stortinget, ikke det motsatte. Jeg har ikke mye positivt å si om Torbjørn Jaglands politiske ståsted, men jeg støtter fullt opp om hans engasjement for å gjøre Stortinget til et mer levende debattforum.

En flertallsregjering er bra for partiene som regjerer, og ingen kan klandre partier for å ønske flertall. Men det styrker ikke demokratiet.