Tag-Archive for » sv «

lørdag, mars 21st, 2009 | Author: æLenn

Verden er rar. Skal det bli Markaloven, og ikke Trillemarka, som endelig setter en ny standard for verneprosesser i landet vårt? Hvem ville veddet på det på forhånd?

Reaksjonene på regjeringens forslag til ny lov for vern av Oslomarka har vært sterke. De fleste er enige i lovens formål, men de som faktisk bor nært og bruker marka er redde for at det innføres et vern som gjør det svært vanskelig å fortsette bruken sånn som i dag. Senterpartiet har stått sammen med brukerne av marka og vært blant de klareste kritikerne av lovforslaget. Nå tyder ting på at lovforslaget kan endres i positiv retning.

Argumentene som brukes i debatten minner mye om de ulike vernedebattene vi har hatt i Namdalen i årevis. Når saken nå plutselig opptar mange på det sentrale østlandet er det nok fristende for mange å peke nese og si at “det er til pass, nå ser dere hvordan det er”.

Men det bør vi ikke gjøre.

Vi namdalinger som vet hvordan det føles å møte et ansiktsløst byråkrati bør være de siste som godter oss når andre opplever det samme. Vi vet hvordan det oppleves når målene til et stortingsflertall kan se fine ut på papir mens det i praksis viser seg å fungere annerledes, svært annerledes, i den virkelige verden.

I stedet for å godte oss skal vi heller være de første til å støtte brukerne av Oslomarka i deres kamp for en lov som sikrer at de fortsatt kan bruke naturen på den skånsomme måten som de alltid har gjort. Vi skal vise forståelse og sympati. Vi vet jo nettopp hvordan det er, og hva det handler om.

Prosessen rundt Trillemarka var en unik mulighet til å etablere en ny vernepolitikk, der man tok lokale innspill på alvor. Det skjedde ikke. SV tviholdt på sitt sentralistiske verneregime som ikke respekterer kunnskapen til de som faktisk lever i, med og av naturen.

Det er svært store forskjeller på debattene om Trillemarka og Oslomarka. Men kampen om Trillemarka tapte vi. Kampen om Oslomarka har åpnet for nye muligheter.

Prosessen rundt markaloven ser ut til å skape nye allianser, og kan virke som en øyeåpner for politikere og miljøer som ellers ikke har stått fremst og forsvart andre lokalsamfunn som har vært truet av byråkratisk overstyring. Det er en mulighet distriktsnorge bør gripe. Da må første skritt være at Namdalingen har sympati med markabrukere i Oslo.

Category: politikk  | Tags: , ,  | 3 Comments