Tag-Archive for » vern «

lørdag, mars 21st, 2009 | Author: æLenn

Verden er rar. Skal det bli Markaloven, og ikke Trillemarka, som endelig setter en ny standard for verneprosesser i landet vårt? Hvem ville veddet på det på forhånd?

Reaksjonene på regjeringens forslag til ny lov for vern av Oslomarka har vært sterke. De fleste er enige i lovens formål, men de som faktisk bor nært og bruker marka er redde for at det innføres et vern som gjør det svært vanskelig å fortsette bruken sånn som i dag. Senterpartiet har stått sammen med brukerne av marka og vært blant de klareste kritikerne av lovforslaget. Nå tyder ting på at lovforslaget kan endres i positiv retning.

Argumentene som brukes i debatten minner mye om de ulike vernedebattene vi har hatt i Namdalen i årevis. Når saken nå plutselig opptar mange på det sentrale østlandet er det nok fristende for mange å peke nese og si at “det er til pass, nå ser dere hvordan det er”.

Men det bør vi ikke gjøre.

Vi namdalinger som vet hvordan det føles å møte et ansiktsløst byråkrati bør være de siste som godter oss når andre opplever det samme. Vi vet hvordan det oppleves når målene til et stortingsflertall kan se fine ut på papir mens det i praksis viser seg å fungere annerledes, svært annerledes, i den virkelige verden.

I stedet for å godte oss skal vi heller være de første til å støtte brukerne av Oslomarka i deres kamp for en lov som sikrer at de fortsatt kan bruke naturen på den skånsomme måten som de alltid har gjort. Vi skal vise forståelse og sympati. Vi vet jo nettopp hvordan det er, og hva det handler om.

Prosessen rundt Trillemarka var en unik mulighet til å etablere en ny vernepolitikk, der man tok lokale innspill på alvor. Det skjedde ikke. SV tviholdt på sitt sentralistiske verneregime som ikke respekterer kunnskapen til de som faktisk lever i, med og av naturen.

Det er svært store forskjeller på debattene om Trillemarka og Oslomarka. Men kampen om Trillemarka tapte vi. Kampen om Oslomarka har åpnet for nye muligheter.

Prosessen rundt markaloven ser ut til å skape nye allianser, og kan virke som en øyeåpner for politikere og miljøer som ellers ikke har stått fremst og forsvart andre lokalsamfunn som har vært truet av byråkratisk overstyring. Det er en mulighet distriktsnorge bør gripe. Da må første skritt være at Namdalingen har sympati med markabrukere i Oslo.

Category: politikk  | Tags: , ,  | 3 Comments
torsdag, juni 05th, 2008 | Author: æLenn

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) sier blankt nei til fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane sitt ønske om å bruke muligheten for bygging i strandsonen som et lokkemiddel i kampen for å snu flyttestrømmen.

På nettsidene til NRK Sogn og Fjordane siteres Solheim slik:
“Regjeringa ønskjer å stramme inn reglane om byggjeforbod i 100-metersbeltet, seier miljøvernminister Solheim”

…vel, vel. Jeg trodde Soria Moria definerte hva regjeringen mener. Det står det riktignok at de vil stramme inn “i områder med sterk konkurranse i strandsonen”. Men det står også “Det skal legges opp til en sterkere geografisk differensiering i retningslinjene”. Dette har i årevis vært en viktig sak for oss i Senterpartiet: At ulike deler av landet er nettopp det: Ulike. Da trenger de også ulike regler. Mens Oslofjorden og deler av det blide Sørland bygges ned er det mil på mil på mil med ubygd kystlinje i for eksempel Sogn og Fjordane. Muligheten til å bygge seg et hus ved sjøen er jo et kjempemessig fortrinn for kommunene når de skal gjøre seg attraktive for folk i etableringsfasen. Argumenter om at man hindrer allmenhetens tilgang eller forringer miljøverdier blir bare latterlige i disse tilfellene.

Jeg foreslår at Solheim tar seg et besøk hos fylkesordfører Nils R med det aller første. Statsråder har godt av å møte den virkelige verden. På veien over fjellet kan han lese Soria Moria på nytt. Det trengs tydeligvis.

Category: Ukategorisert  | Tags: , ,  | One Comment
onsdag, august 15th, 2007 | Author: æLenn
Vernespørsmål fører som regel til store konflikter, spesielt i områdene som er aktuelle for verning. Jeg mener konflikten sjelden er et spørsmål for og mot vern – det egentlige stridsspørsmålet er hvem som skal bestemme. Konfliktene oppstår når lokalsamfunn overstyres. Svært mange føler seg etter hvert overkjørt av blant annet Direktoratet for Naturforvaltning (DN) – de føler at byråkratene har mistillit til befolkningens intensjoner, og at den lokalkunnskapen de sitter med blir sett på som verdiløs.
…høringsfristen må utsettes…

I sommer presenterte DN sitt forslag til nye regler for motorferdsel i utmark og vassdrag. DN ønsker å stramme inn på mulighetene for blant annet scooterkjøring, og forslaget har allerede ført til en god del bråk i de kommunene som berøres sterkest.

Med det problematiske forholdet DN har til mange lokalsamfunn skulle en tro de var opptatt av å ha gode prosesser og dialoger med kommunene. Men neida. Forslaget ble sendt på høring ved inngangen til fellesferien, i en tid da både kommuner og folk flest har lav beredskap og liten Photo: US Department of Defencemulighet til å jobbe skikkelig med slike saker. Selv DN tar visst ferie: På sin egen nettside opplyste de om at det på grunn av ferieavvikling ville ta ekstra lang tid å få svar på spørsmål om høringen…

Til alt overmål setter de fristen til den 15. oktober. På det tidspunktet er hverken de nye kommunestyrene eller fylkestingene operative!

Jeg tror ikke høringen er planlagt for at kommuner og fylker skal få problemer med å rekke å uttale seg på en god måte. Men det ser ikke ut som om DN har vært spesielt våkne for og opptatt av det lokale demokratiet når de planla prosessen.

Hvis DN mener noe med de fine ordene om lokal medvirkning så må høringsfristen utsettes. Alt annet blir en parodi.

Category: Ukategorisert  | Tags: , , ,  | Comments off