Tag-Archive for » vold «

onsdag, mai 13th, 2009 | Author: æLenn

Våpendepot er et feilslått tiltak for å hindre skuddvåpendrap i nære relasjoner.

I etterkant av de tragiske drapene på Nesøya har stiftelsen Alternativ til vold (ATV) gått ut og foreslått at det innføres nye og svært strenge restriksjoner på eierskap til jaktvåpen. Organisasjonen mener eiere av jaktvåpen skal levere dem inn til et lager utenom jaktsesongen.

Dette er i mine øyne et klassisk eksempel på forslag som er godt ment, men som er både praktisk lite gjennomtenkte og prinsipielt problematiske.

Praktisk vanskelig
Det praktiske først. Alternativ til vold kan neppe ha særlig innsikt i hvordan aktive jegere lever og hva aktiv bruk av våpen innebærer. For aktive jegere er det nesten alltid sesong på ett eller annet vilt. Under og mellom jaktperiodene driver man både trenings- og konkurranseskyting (noe som blant annet er viktig for å vedlikeholde skytteregenskapene og dermed sikre seg mot skadeskyting). Våpen skal også vedlikeholdes og stelles mellom bruksperiodene.

Sauer 200STR, en av de vanligste konkurranseriflene i Norge

Sauer 200STR, en av de vanligste konkurranseriflene i Norge

Prinsipielt problematisk
Så det prinsipielle. I følge SSB betaler om lag 190 000 nordmenn jegeravgift hvert år, og Det frivillige skyttervesen (DFS) organiserer 160 000 aktive sportsskyttere. Jakt og konkurranseskyting er med andre ord viktig for store grupper av innbyggerne i landet vårt. En talsmann for politidirektoratet sier ATVs forslag “langt på vei (er) et forbud” mot å eie våpen. La meg legge til: Et forbud som vil være et betydelig inngrep i livet til svært mange. Med andre ord et drastisk inngrep.

Forebygging av drap kan være en god grunn til drastiske inngrep, men da skal man være sikker på at det vil ha en effekt og at sammenhengen er sterk nok til at inngrepet kan forsvares. Finnes det statistikk som viser at jegere og deres jaktvåpen er spesielt “utsatt” for den typen familietragedier som drapene på Nesøya? Jeg kan ikke huske å ha hørt noe slikt. Jeg tror heller ikke et våpenregime som ATV skisserer vil ha noen markant effekt i å redusere antallet drap med skytevåpen. Som Norges jeger- og fiskeforbund påpeker i dag, vil man fortsatt kunne gå til depotet og hente ut våpenet sitt dersom man har en plan om å skyte noen. Vi vet også at det er alt for enkelt å skaffe seg illegale våpen.

Resultatet av forslaget vil i mine øyne bli at det blir svært vanskelig å utøve jakt- og sportsskyting i landet vårt, uten at målet om å forebygge drap med skytevåpen nås.

ATVs forslag må derfor legges dødt.

Jeg mener man heller bør se på andre forebyggende tiltak. Kriminolog Vibeke Ottesens forslag om krisesenter for menn er en interessant tanke, selv om jeg har problemer med å se for meg at menn på sammenbruddets rand oppsøker en slik institusjon for å få hjelp.

Tror du ATVs forslag om våpenlager vil virke forbyggende? Og tror du menn vil benytte seg av egne krisesenter?

( Omtale av saken i media: Dagsavisen, DB1, DB2, VG1, TV2, )

Category: politikk  | Tags: ,  | One Comment